Logo UHasselt

menu

Limburg Clinical Research Program


Limburg Clinical Research Program

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Real time telemonitoring maakt echte mobiele zorg mogelijk    17 apr 2014

Real time telemonitoring maakt echte mobiele zorg mogelijk
17 apr 2014

Applicaties waarbij patiënten hun medische gegevens vanop afstand en op vaste tijdstippen doorsturen naar hun arts bestaan al langer. Maar het real time doorsturen van de waarden van lichaamsparameters is nog erg nieuw. Cardiologen en studenten van het ZOL en van de UHasselt zullen deze revolutionaire technologie op 4 mei uittesten in hun ‘living lab’, de stratenloop ‘Genk Loopt’. Vijf patiënten die momenteel aan het ZOL in cardiale revalidatie zijn, zullen drie kilometer joggen - begeleid door een golf cart met een arts en een wetenschapper. Een laptop registreert draadloos de hartgegevens. De kerntechnologie hiervoor werd ontwikkeld door imec, dat een expertise heeft binnen het domein van draadloze sensorsystemen die lichaamsparameters met medische kwaliteit kunnen meten. Imec past hiervoor zijn kennis in chiptechnologie toe om systemen te ontwikkelen die heel nauwkeurige data opmeten en draadloos doorsturen tegen een ultralaag vermogenverbruik. 

De unieke samenwerking tussen imec, het ZOL  en de UHasselt maakt het mogelijk om technologieën te creëren die aan de behoeften van patiënten en gezondheidszorgprofessionals voldoen. 
 
Proeftuin
Het onderzoek bevindt zich nog in een beginstadium. Zo is de reikwijdte van de signalen tussen verzender en ontvanger nog beperkt en dienen er nog verschillende verbeteringen aan het monitoringprogramma aangebracht te worden. De testfase, gisteren (donderdag 16 april), moest de mogelijke werkpunten aanduiden, zodat deze verder geoptimaliseerd kunnen worden tegen 4 mei. 

Het is de bedoeling om 'Genk Loopt' jaarlijks als wetenschappelijke proeftuin te gebruiken om innovaties en nieuwe toepassingen binnen mobiele gezondheidszorg te ontwikkelen en uit te testen. "Het is te vroeg om te voorspellen waartoe dit zal leiden, maar het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat in de toekomst op grote loopevenementen sporters met acute hartproblemen tijdig onderschept worden. Dit mag zeker niet het gevoel van Big Brother geven, maar eerder van Big Mother is watching you, iemand die als het ware over de schouder kan meekijken indien er iets moest misgaan", aldus de onderzoekers.

Technische uitdaging
Momenteel worden cardiologische onderzoeken, de zogenaamde inspanningstesten, uitgevoerd in de gecontroleerde omgeving van het ziekenhuis of worden de patiënten voorzien van een holtermonitor. Dat is een draagbaar apparaat dat gebruikt wordt om continu de elektrische activiteit (ECG) van het hart te meten, eveneens thuis. In het laatste geval worden de metingen op het toestel zelf opgeslagen en kunnen ze enkel achteraf bekeken worden. Het vergaren en doorzenden van ‘real-time’ informatie van het hele elektrocardiogram (ECG) blijft een technische uitdaging. "Vandaar dat het project ‘Genk Loopt’ de ideale setting vormt om medisch-technisch onderzoek uit te voeren en verdere innovatie te stimuleren", luidt het.

Limburg Clinical Research Program
Dit project kadert binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP), een onderzoekssamenwerking tussen de UHasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis in zes medische domeinen (waaronder cardiologie), met financiering van de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM). 

De Mobile Health Unit (MHU) vormt binnen dit samenwerkingsverband een expertisecentrum voor mobiele gezondheidstoepassingen. De focus ligt op multidisciplinair en toegepast wetenschappelijk onderzoek rond mobiele gezondheidszorg, nieuwe zorgprocessen en -producten op vraag van de klinische praktijk of op vraag van de zorgindustrie. Door innovatie binnen de huidige gezondheidszorg te stimuleren, draagt de MHU bij aan een kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare gezondheidszorg als antwoord op de toekomstige zorgkloof.

Bekijk de reportage van Het Journaal (VRT) via deze link.