Logo UHasselt

menu

Limburg Clinical Research Program


Limburg Clinical Research Program

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Cornelia Genbrugge wint Prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde    10 dec 2018

Cornelia Genbrugge wint Prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde
10 dec 2018

CONTACTPERSOON

Dr. Cornelia GENBRUGGE

cornelia.genbrugge@uhasselt.be


Dr. Cornelia Genbrugge ontvangt de prijs van de Koninklijke Academie voor klinisch wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde 2018. In haar LCRP-doctoraatsstudie, dat ze aflegde aan UHasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg, toonde Cornelia aan dat het mogelijk is om zuurstof in de hersenen te meten tijdens een reanimatie buiten het ziekenhuis. Dit helpt om de overlevingskansen van een patiënt na een hartstilstand te voorspellen.

Met 329 onderzochte patiënten in zes ziekenhuizen was het doctoraatsonderzoek van Dr. Cornelia Genbrugge de grootste reanimatiestudie in België tot nog toe, de resultaten waren vernieuwend en potentieel levensreddend. Cornelia rondde dit doctoraat af in 2017, ondertussen zijn de bevindingen uit deze studie al opgenomen in de laatste internationale reanimatierichtlijnen.

Met dit onderzoek overtuigde Dr. Genbrugge ook de jury van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde om haar doctoraatsonderzoek tot winnaar van 2018 uit te roepen als beste klinisch wetenschappelijk onderzoek. Aan deze prijs is een geldsom van 2.500 euro verbonden.

Zuurstof in hersenen 

“Elke dag worden in België 30 mensen, buiten het ziekenhuis, getroffen door een plotse hartstilstand”, legt Cornelia haar onderzoek uit. “Bij ongeveer de helft van hen kunnen we het hart via reanimatie – hartmassage en beademing – weer opstarten. Maar ook na een succesvolle reanimatie zullen uiteindelijk slechts drie van die 15 patiënten de harstilstand daadwerkelijk overleven. Doordat er geen zuurstofrijk bloed meer naar de hersenen gaat is het gevaar op zware hersenschade namelijk groot.”

“In mijn doctoraatsonderzoek onderzocht ik of het mogelijk was om de hoeveelheid zuurstof in de hersenen al tijdens de reanimatie te meten”, legt Cornelia verder uit. “Daarnaast heb ik gekeken of die zuurstofmetingen zouden kunnen voorspellen of het hart al dan niet opnieuw gaat kloppen.”

Sensor op voorhoofd 

Voor dit onderzoek gebruikte de UHasselt/ZOL-doctoranda een (bestaande) techniek op basis van infraroodstralen. Die wordt momenteel vooral tijdens operaties gebruikt. Dr. Genbrugge: “We kleefden een sensor op het voorhoofd van de patiënt, die het zuurstofgehalte in de hersenen meet. 329 patiënten verspreid over zes ziekenhuizen (ZOL Genk, UZ Leuven, ZNA Stuivenberg, ZNA Middelheim, GZA Sint-Vincentius en AZ Turnhout) kregen de sensor door de MUG-arts opgeplakt.”

Uit die test bleek dat het zuurstofgehalte in de hersenen van patiënten bij wie de reanimatie vóór ziekenhuisopname succesvol was, sterker steeg dan het zuurstofgehalte in de hersenen van patiënten die stierven. Daarnaast merkten de onderzoekers een grotere stijging in de zuurstofwaarden tijdens de reanimatie van patiënten die de hartstilstand hadden overleefd zonder blijvende hersenschade.

“Dit resultaat toont aan dat de zuurstofhoeveelheid in de hersenen de overlevingskansen wel degelijk mee helpt voorspellen tijdens een prehospitale reanimatie”, zegt Cornelia Genbrugge. Een levensreddende bevinding die nu dus is opgenomen in de internationale reanimatierichtlijnen.