Logo UHasselt

menu

Limburg Clinical Research Program


Limburg Clinical Research Program

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Grootschalig onderzoek van UHasselt en ZOL om bloeddrukcomplicaties bij zwangerschap    12 jul 2018

Grootschalig onderzoek van UHasselt en ZOL om bloeddrukcomplicaties bij zwangerschap
12 jul 2018

Het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) kent bijna €1.5 miljoen toe om telemonitoring voor gestationele hypertensieve aandoeningen (GHA) - of bloeddrukproblemen in de zwangerschap - grootschalig over Vlaanderen te onderzoeken. De meest ernstige uiting van bloeddrukproblemen bij zwangere vrouwen is pre-eclampsie, in de volksmond zwangerschapsvergiftiging, met grote risico’s voor moeder en ongeboren kind. Via telemonitoring kunnen deze zwangerschappen beter en efficiënter opgevolgd worden, met betere gezondheid voor moeder en kind tot gevolg. Het Future Health programma van het ZOL en de UHasselt initieerden het project, dat nu uitgebreid wordt naar 4 Vlaamse ziekenhuizen met een erkenning voor hoogrisico zwangerschappen. Dit om zoveel mogelijk zwangere vrouwen met verhoogd risico te kunnen bereiken.

In januari 2015 startte het onderzoeksteam van prof. dr. Wilfried Gyselaers het PREMOM (pregnancy remote monitoring) project. Dit in een samenwerking tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg en de Universiteit van Hasselt, met verwijzingen vanuit alle Limburgse ziekenhuizen. Zwangere vrouwen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van bloeddrukproblemen krijgen een bloeddrukmeter en stappenteller mee naar huis. Er wordt aan hen gevraagd om 2 keer per dag hun bloeddruk te controleren, dagelijks hun activiteit te registreren en wekelijks hun gewicht in te geven in een app. Deze gegevens worden dan via Wi-Fi en bluetooth verzonden naar de vroedvrouw in het ziekenhuis. Wanneer er afwijkende waarden zijn (vb. de bloeddruk is te hoog) neemt de vroedvrouw contact op met de toezichthoudende en behandelende gynaecoloog. De gynaecoloog bepaalt welke interventie er moet gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn ophoging van de medicatie, een extra raadpleging of opname in het ziekenhuis. Dit alles om de gezondheid van de moeder en de foetus zo lang mogelijk te waarborgen.

Vaak luidt de diagnose bij vrouwen met bloeddrukproblemen dat ze zwangerschapsvergiftiging ontwikkeld hebben. De gevolgen hiervan zijn niet enkel fysiek en mentaal belastend voor de zwangere vrouw en haar partner, met onder meer een hoog risico op vroeggeboorte, maar hebben ook een grote impact op de gezondheidszorg. In Vlaanderen werd in 2015 4.6% van de zwangeren met deze aandoening geconfronteerd, wat neerkomt op ongeveer 3 000 van de 64 000 zwangerschappen.

 

 

 

 

 

 

1,5 miljoen euro subsidie

Uit vier jaar voorgaand onderzoek bij 524 vrouwen die telemonitoring kregen blijkt dat zwangere vrouwen die opgevolgd worden met telemonitoring:

  • Minder vaak zwangerschapsvergiftiging ontwikkelen
  • Minder vaak opgenomen worden op de maternale intensieve zorgenafdeling
  • Minder vroeg bevallen, waardoor hun neonaat minder vaak en minder lang opgenomen moet worden op de prematurenafdeling
  • Minder vaak een inductie krijgen, maar vaker spontaan bevallen

Het project is nu in de prijzen gevallen. Het FWO kent 1,5 miljoen EURO toe om telemonitoring grootschalig en verspreid over gans Vlaanderen te onderzoeken en zo de onderzoeksresultaten die in de vorige jaren bekomen zijn uit te breiden en verder te evalueren. Er komt een samenwerking tussen de UHasselt en 4 verschillende MIC (‘maternal intensive care’ van ZOL, UZ Leuven, UZA en AZ St Lucas). Over een periode van 4 jaar zullen 6107 zwangere vrouwen geïncludeerd worden in dit telemonitoring programma, verspreid over deze vier ziekenhuizen.

Opmars digitalisering gezondheidszorg

Dit telemonitoringsproject is één van de grootste in België en tevens één van de eerste projecten in Europa die op deze manier zwangeren met bloeddrukproblemen zal opvolgen. Dat telemonitoring in België aan een opmars bezig is, bewijst het AP19 project dat voor de zomer afgerond werd. Minister de Block lanceerde de oproep voor proefprojecten in juni 2016. De bedoeling van deze proefprojecten was om het gebruik van apps en mobiele toestellen in de gezondheidszorg op een gecontroleerde manier uit te testen, om vervolgens op basis van die ervaring een algemeen kader uit te tekenen. PREMOM was 1 van de 24 geselecteerde projecten. UHasselt, ZOL en Jessa Ziekenhuis ontwikkelden de voorbije jaren binnen hun ‘Mobile Health Unit’ specifieke expertise inzake telemonitoring van diverse patiëntenpopulaties.

 

Dit project kadert binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL, Genk) en Jessa Ziekenhuis (Hasselt), en is mede gefinancierd door de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM), de Provincie Limburg en de Vlaamse Overheid in kader van het SALK, het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).