Logo UHasselt

menu

Limburg Clinical Research Program


Limburg Clinical Research Program

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OVER LCRP EN MISSIE

Gebundelde krachten, betere patiëntenzorg

Om het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg verder uit te bouwen, hebben de Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt (UHasselt) en de twee grootste regionale ziekenhuizen Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL, Genk) en Jessa Ziekenhuis (Jessa, Hasselt) sinds 2010 de krachten gebundeld in het ‘Limburg Clinical Research Program’ (LCRP). Binnen dit samenwerkingsverband wordt translationeel wetenschappelijk onderzoek verricht in diverse medische domeinen om zodoende betere preventie, detectie, behandeling en zorg te ontwikkelen.

Met dit onderzoek willen de partners gezondheidszorg, innovatie en opleiding in de regio versterken. Hierbij wordt vooral ingezet op doctoraatsonderzoek. Samenwerking tussen academische onderzoekers, clinici en de 'life sciences en health care community' creëert een dynamische omgeving voor patiëntgerichte onderzoeksactiviteiten in de regio. Samen met diverse partners trachten we de nieuwe kennis voorts om te zetten naar concrete toepassingen in de gezondheidszorg. Brede communicatie over medische ontwikkelingen en gezondheidspromotie is een bijkomende doelstelling van het LCRP.

Het LCRP investeert tevens in wetenschappelijke platformen die het onderzoek vanuit een brede benadering ondersteunen en versterken, nl. de Mobile Health Unit, de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim) en een platform voor Revalidatie & Assistieve Technologieën.

Het LCRP wordt financieel ondersteund door Limburg Sterk Merk (LSM), UHasselt, de ziekenhuizen Jessa en ZOL, en de Vlaamse en Limburgse overheden via het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).

Bijdragen aan een betere gezondheidszorg

Het LCRP wil bijdragen aan een betere gezondheidszorg. Onderzoek en innovatie zijn cruciaal voor een kwaliteitsvolle en steeds betere zorgsector. Daarom werken artsen, zorgverleners en wetenschappers binnen het LCRP samen aan onder andere:

 • nieuwe behandelingen voor hartziekten;
 • betere detectiemethoden voor longkanker en multiple myeloom;
 • innoverende meettechnieken om neurologische schade na een hartstilstand te beperken;
 • effectievere opsporings- en behandelingsmethoden voor zwangerschapsvergiftiging;
 • de meest optimale omstandigheden voor bewaring van sperma in een Limburgse spermabank en voor succesvolle zwangerschappen;
 • het achterhalen van de immunologische factoren, alsook omgevingsfactoren, levensstijl en specifieke micro-organismen voor het ontstaan van appendicitis;
 • optimaal bereik, therapietrouw en behandeling van risicogroepen met hepatitis C;
 • ...

LCRP in cijfers

Hieronder vindt u een aantal cijfers van 2010-2018.

 • Meer dan 50 opgestarte doctoraten; meer dan 30 in uitvoering; 26 succesvol afgerond
 • meer dan 400 wetenschappelijke artikels met impact in internationale tijdschriften
 • meer dan 200 posterpresentaties en mondelinge voordrachten op internationale congressen en symposia

Meer gegevens kan u terugvinden in het online jaarverslag.