Logo UHasselt

menu

Limburg Clinical Research Program


Limburg Clinical Research Program

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STEUN ONS ONDERZOEK!

Steun ons onderzoek!

Wetenschappelijk onderzoek kost handenvol geld. U kan concreet helpen om onze doelstellingen te verwezenlijken door een gift of schenking aan het LCRP via het Universiteitsfonds UHasselt.

Gift of schenking?

Een gift kan onder de vorm van een bedrag in geld, bv. een storting. Hiervoor is geen tussenkomst van een notaris vereist. Bij een schenking krijgt de overdracht een officieel karakter met een akte voor de notaris, bv. via een testament bij overlijden (duo-legaat).

Is er een fiscaal voordeel?

Het Universiteitsfonds UHasselt is gemachtigd om fiscale attesten af te leveren. U ontvangt een attest als uw gift minimaal 40 euro op jaarbasis bedraagt. De mogelijkheid bestaat ook om een permanente opdracht bij uw bankinstelling te starten. Al uw giften die in de loop van een kalenderjaar op de rekening van het Universiteitsfonds UHasselt toekomen, worden samengeteld op één fiscaal attest. Giften (minimaal € 40 op jaarbasis) geven recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag, los van hoeveel uw inkomen bedraagt. Bij een duo-legaat betalen de erfgenamen niet langer successierechten, wat toelaat om de netto-erfenis voor hen te laten stijgen.

Kies waar u voor geeft

  • U geeft een algemene gift die het LCRP vrij kan inzetten voor een project of initiatief waar de nood het hoogst is.
  • Of: U kiest voor een gift/schenking aan één van de clusters of platformen.
  • Of: U kiest voor een gift/schenking voor een van de specifieke onderzoeksonderwerpen (zie Onderzoeksfondsen onderaan).

Uw steun kan via de volgende gegevens:

Naam: Universiteit Hasselt
Adres: Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, België

KBC bank: IBAN: BE36 4532 5278 1181 - BIC: KREDBEBB

of BNP PARIBAS FORTIS: IBAN: BE70 0012 0509 1725 - BIC: GEBABEBB

of ING: IBAN: BE89 3350 2199 3885 - BIC: BBRUBEBB

Met vermelding van: LCRP (of naam van de cluster, platform of onderzoeksfonds van uw keuze)

 

Onderzoeksfondsen

In de verschillende onderzoeksclusters van het LCRP werden tevens fondsen opgericht om het onderzoek verder uit te bouwen en te ondersteunen (nieuwe fondsen zullen opgericht worden in de toekomst):

Cluster Onderzoeksfonds Vermelding

Cardiologie

Hartfalen

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implementation)

Interventionele Cardiologie

HARTFALEN

TAVI

INTERVCARD

Gynaecologie/fertiliteit

The walking Egg

WALKINGEGG

Infectieziekten

Hepatitis

HEPATITIS

Oncologie

Oncologie

Limburgs Abdominaal Onderzoeksfonds

ONCOLOGIE

LAOF

U kan er ook voor kiezen om één van deze specifieke onderzoeksfondsen te ondersteunen met uw bijdrage. In dit geval kan u bij de overschrijving gebruik maken van de specifieke vermelding.