menu

Limburg Clinical Research Program


Limburg Clinical Research Program

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WETENSCHAPPELIJKE PLATFORMEN

Betere patiëntenzorg via platformen

Het LCRP investeert ook in de versterking van wetenschappelijke platformen die kennis bundelen en het onderzoek vanuit een brede benadering ondersteunen en versterken:

MOBILE HEALTH UNIT

De Mobile Health Unit (MHU) vormt binnen het LCRP een expertisecentrum voor mobiele gezondheidstoepassingen. Hierbij wordt onder meer onderzoek ​verricht​ rond de mogelijke rol van mHealth in de verbetering van preventie, diagnose, revalidatie en ziekteman​a​gement en dit binnen verschillende klinische domeinen. De focus ligt op multidisciplinair en toegepast wetenschappelijk onderzoek rond mobiele gezondheidszorg, nieuwe zorgprocessen en -producten op vraag van de klinische praktijk of op vraag van de zorgindustrie. Door innovatie binnen de huidige gezondheidszorg te stimuleren, draagt de MHU bij aan een kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare gezondheidszorg als antwoord op de toekomstige zorgkloof. www.uhasselt.be/mobile-health-unit en http://www.mobilehealthunit.org/

UNIVERSITAIRE BIOBANK LIMBURG

In het medisch onderzoek is er nood aan weefselstalen van patiënten en  controle-personen. Daarom richtten de LCRP-partners de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim) op. Via UBiLim wordt goed gedocumenteerd en kwaliteitsvol lichaamsmateriaal op één centrale plaats verzameld, verwerkt en bewaard. Bovendien worden onderzoekers niet alleen geholpen met het tijdelijk opslaan van hun onderzoeksstalen, maar ook geadviseerd over het correct verzamelen en gebruiken van dit waardevol lichaamsmateriaal. UBiLim participeert ook in de Vlaamse Biobank, en draagt bij aan het aanleggen van structurele collecties om zo het onderzoeksproces in de toekomst nog te versnellen. http://www.ubilim.be/

REVALIDATIE & ASSISTIEVE TECHNOLOGIEËN

Dit platform is momenteel in opbouw.