Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LESMATERIAAL BIOLOGIE EN AARDRIJKSKUNDE

DNA practicum

Bij het leerlingenpracticum ‘Het maken van een DNA-profiel’ horen een aantal lesmodules.

Hier stellen wij dit omkaderend lespakket ter beschikking.

Leraars biologie kunnen er vrij gebruiken van maken tijdens hun lessen, ongeacht of ze, al dan niet, met hun leerlingen effectief het leerlingenpracticum komen uitvoeren. 


Voorbereidend lesmateriaal
Vaderschapsonderzoek (DOC aug. 2009 - PDF aug. 2009) is een papieren simulatieoefening, waarbij begrippen zoals PCR, restrictie-enzymen en gelelektroforese op een praktische manier voorgesteld  en uitgelegd worden.

Het eigenlijke practicum aan UHasselt
Practicum DNA-profiling van een lambdafaag (DOC aug. 2009 - PDF aug. 2009)

 

De uitleenbox ‘Het maken van reële DNA-profielen’
Deze box bevat al het nodige materiaal om het practicum volledig in eigen school te organiseren.
klik hier voor alle informatie en de inschrijvingsmodule van de uitleenbox. 

 

Voorspelling met behulp van de computer
Stel met behulp van de zoekfunctie van MS-Word theoretische DNA-profielen op
voor de lambdafaag. Deze computersimulatie kan het practicum vervangen.

Tekst voor de leerkracht + werkbladen (DOC aug. 2009 - PDF aug. 2009)
De computeroefening met het volledige genoom van de lambdafaag
(Geen PDF, omdat hier MS-word nodig is voor de zoekfunctie.)

Lesmateriaal voor de nabespreking
DNA-toepassingen (PDF aug. 2009)

 

FIELD RESEARCH CENTRE UHASSELT 

De Ecotron maakt deel uit van het Field Research Centre, de wetenschappelijke uitvalsbasis van UHasselt voor internationaal toponderzoek rond biodiversiteit en klimaat in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Bekijk hier de introductiefilm Ecotron Universiteit UHasselt.

In deze video vertelt professor François Rineau in een notendop over de twee experimenten die momenteel plaatsvinden in deze teletijdmachine.

- Over de werking van de Ecotron en waarom het zo belangrijk is om ecosystemen, hun bewoners en hun functioneren te bestuderen, kom je in deze animatiefilm te weten.

- In onderstaande video's vertellen onderzoekers Martijn Bollen en Michiel Lathouwers je op welke manier zij samen met hun collega’s de everzwijnenpopulatie en de nachtzwaluwen in en rond het Nationaal Park bestuderen en wat ze tijdens hun onderzoek te weten zijn gekomen.

  • Meer weten over de everzwijnen in het Nationaal Park? Bekijk dan dit filmpje. En wat met everzwijnen en de Afrikaanse Varkenspest? Martijn vertelt je hierover meer in dit filmpje.
  • Benieuwd hoe het onderzoek naar de nachtzwaluwen in het Nationaal Park gebeurt
    In deze video vertelt Michiel je meer over zijn onderzoek.

  

IMMUNITEIT

 

ARCHIEF:

Lesmateriaal dat nog ter beschikking blijft.

Begeleid zelfstandig leren in de biologie

Ademhaling bij ongewervelde dieren

Algemene Onderzoeksposters

Aansluitend met de "onderzoeksdagen" voor leerkrachten SO, werd een aantal overwegend nederlandstalige onderzoeksposters ter beschikking gesteld voor leerkrachten en leerlingen. Het materiaal reflecteert lopend onderzoek op diverse fronten. Het is niet alleen informatief voor leerkrachten maar kan ook inspirerend werken voor project- en ander werk van leerlingen. De posters illustreren tevens de maatschappelijke context van het schoolvak biologie.

Mycorrhizaschimmels – een levensverzekering voor planten.
CMK mycorrhiza poster.pdf

Visstandbeheer in relatie tot mens en natuur.
CMK visstandbeheer poster.pdf

Effecten van milieuverontreiniging op organismen en ecosystemen.
CMK ecosysteem poster.pdf

Hoe verwerken cellen metaalstress?
CMKstress poster.pdf

Energiegewassen als alternatief voor de klassieke landbouw op metaalverontreinigde bodems.
CMK energiegewassen poster.pdf

Milieu-economie & -recht.
CMK econ-recht poster.pdf

Stamcellen en stress: de platworm als “proefdier”.
CMK_STAMCELLEN.pdf

Biodiversiteit van vrijlevende platwormen.
CMK_BIODIV.pdf

Proteomics as a tool in plant research.
poster proteomics.pdf