Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Praktische info voor de leerkracht

De GIS en GPS module kan gevolgd worden in een dagprogramma of in een halve dag programma. Meer informatie hierover vindt u in de documenten hieronder.

GIS en GPS 

Global Positioning System (GPS)

GPS stellingenspel 

O.b.v. dit stellingenspel kan de theorie van GPS overgebracht worden aan de leerlingen. Spelregels zijn:

  • 10 ‘ja-nee’ stellingen over GPS
  • Leerlingen staan recht en gaan na elke stelling in de ‘ja’ of ‘nee’ kant van de klas staan
  • Bij een fout antwoord gaan de leerlingen zitten
  • Indien iedereen zit voor het einde van het spel doet de hele klas terug mee
  • Indien meerdere leerlingen recht staan na de laatste stelling: schiftingsvraag

Toelichting bij de stellingen

Elke stelling die aan bod komt in het stellingspel wordt hierin toegelicht. Dit verschaft de leerkracht voldoende informatie om het spel te spelen.

GPS cursustekst

De volledige theorie (die ook aan bod komt in het stellingenspel) wordt hierin beschreven in een doorlopende tekst.

GPS getuigenissen

De GPS-oefening van de klasmodule is eigenlijk een luisteroefening. Verschillende getuigenissen van GPS gebruikers worden voorgelezen. In deze getuigenissen werden zowel voor- als nadelen van GPS verwerkt. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze eigenschappen eruit halen. Deze GPS oefening verschilt drastisch van de GPS oefening uit de campusmodule. Hierin gaan de leerlingen zelf op pad met een GPS toestel om de voor- en nadelen aan den lijve te ondervinden.

GPS quiz (leerlingen) 

Als evaluatie van het GPS gedeelte kan deze quiz, die bestaat uit 14 meerkeuzevragen, door de leerlingen opgelost worden.

GPS quiz (leerkrachten)

Dit is een versie van de quiz voor leerkrachten. Hierin werden de antwoorden van de meerkeuzevragen opgenomen.

 

Geografisch InformatieSysteem (GIS)

GIS presentatie

Dit is een klassieke presentatie waarin de verschillende aspecten van GIS besproken worden. De verschillende functionaliteiten worden geïllustreerd met behulp van het UHasselt zwarte puntenprogramma. Dit is een toepassing van GIS binnen het domein verkeersveiligheid.

GIS cursustekst

De volledige theorie (die ook aan bod komt in de GIS presentatie) wordt hierin beschreven in een doorlopende tekst.

GIS oefening (m.b.v. Google Earth) - leerlingendocument

Google Earth is een GIS toepassing die gratis gedownload kan worden. In deze bundel werden een 5-tal oefeningen uitgewerkt die m.b.v. Google Earth opgelost kunnen worden. Op die manier leren de leerlingen al doende de werking van een GIS tool kennen.

GIS oefening (m.b.v. Google Earth) - leerkrachtendocument

Deze bundel is bestemd voor leerkrachten. Hierin vinden de leerkrachten de oplossingen bij de 5 verschillende oefeningen terug.

Handleiding Google Earth

Deze handleiding biedt extra ondersteuning aan leerkrachten. Hierin worden niet alleen tips gegeven over hoe Google Earth te installeren op een pc, maar ook over de verschillende functionaliteiten van Google Earth die gebruikt dienen te worden voor het oplossen van de oefeningen.

GIS quiz (leerlingen)

Als evaluatie van het GIS gedeelte kan deze quiz, die bestaat uit 10 meerkeuzevragen, door de leerlingen opgelost worden.

GIS quiz (leerkrachten)

Dit is een versie van de quiz voor leerkrachten. Hierin werden de antwoorden van de meerkeuzevragen opgenomen.

 

Voor- en nadelen vervoermiddelen

Presentatie

Het is de bedoeling om via een brainstorm sessie in de klas de voor- en nadelen van verschillende vervoermiddelen te achterhalen. In deze presentatie worden deze voor- en nadelen per vervoermiddel geprojecteerd.

Overzicht voor- en nadelen

Dezelfde voor- en nadelen werden in een A4-format gegoten. Dit overzicht kan zo verspreid worden onder de leerlingen.