Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RIJDEN ONDER INVLOED

Praktische info voor de leerkracht

Inhoud

Deze module 'Rijden Onder Invloed' is een interdisciplinair project omtrent het thema alcohol. Hierin verdiepen we ons op interactieve wijze in de clichés, misverstanden, vooroordelen en aandachtspunten met betrekking tot alcohol. Meer specifiek wordt er ingegaan op de invloed van alcohol op het menselijk lichaam en het (verkeers)gedrag. Hierbij wordt de problematiek van rijden onder invloed van alcohol gekaderd binnen de Vlaamse (mobiliteits)context.

Vorm van de module

De module 'Rijden Onder Invloed' kan op verschillende manieren aan bod komen in de klas:

 1. Campusmodule
  • Locatie: Universiteit Hasselt
  • Lesgever: medewerker opleiding verkeerskunde
  • Timing: halve dag (voormiddag: 9u-12u of namiddag: 13u-16u)
 2. Klasmodule type A
  • Locatie: op de school zelf
  • Lesgever: medewerker opleiding verkeerskunde
  • Timing: 2 lesuren
 3. Klasmodule type B
  • Locatie: op de school zelf
  • Lesgever: leerkracht zelf
  • Timing: zelf te bepalen

Werkvormen

Al naargelang de gekozen vorm waarin de module aan bod komt in de klas, worden verschillende werkvormen gecombineerd:

 1. Presentatie: over 'Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen'
 2. Stellingenspel: over 'Effecten van alcohol op het menselijk lichaam en het (verkeers)gedrag'.
 3. Groepsdiscussie: In de quiz wordt er ingegaan op allerlei stellingen en vooroordelen m.b.t. alcohol en de relatie tussen alcohol en het menselijk lichaam enerzijds en alcohol en het verkeersgedrag anderzijds. Per vraag kan hier in de vorm van een groepsdiscussie ingegaan worden op de verschillende visies en meningen die hierover leven in de klas.
 4. Praktijkoefening*: (Enkel campusmodule en klasmodule, type 1) Leerlingen gaan proefondervindelijk na wat het betekent om te rijden onder invloed van alcohol door een parcours met de auto af te leggen in de rijsimulator en/of door een wandelparcours af te leggen met een promillebril.

komt enkel aan bod in de Campusmodule en in de Klasmodule type A 

Eindtermen

'Rijden Onder Invloed' is een interdisciplinair project en is gebaseerd op verschillende vakoverschrijdende eindtermen van de derde graad van het secundair onderwijs. Daarnaast zijn er raakpunten met een aantal vakgebonden eindtermen.

Kostprijs

Inschrijven voor deze module is gratis, ongeacht de gekozen format.

Inschrijven

Inschrijven voor deze activiteit kan rechtstreeks via het inschrijvingsformulier of door een mailtje te sturen naar verkeerskunde@uhasselt.be. In beide gevallen dient u duidelijk aan te geven of uw voorkeur uitgaat naar de Campusmodule of de Klasmodule type A. Gaat uw voorkeur uit naar de Klasmodule type B, dan is inschrijven overbodig. Het nodige lesmateriaal kan u hieronder downloaden.

Meer info

Wenst u uitgebreider informatie over deze module? Download dan onze starterskit:

 STARTERSKIT module 'Rijden Onder Invloed'

Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de module 'Rijden Onder Invloed' bestaat uit:

Deel 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen - algemene situatieschets en huidige stand van zaken.

 Presentatie (pdf): 36 slides

 Cursustekst (pdf)

Deel 2: Stellingenspel over Rijden Onder Invloed

 Presentatie (pdf): 25 slides

Prezi versie van de presentatie

 Cursustekst (pdf)