Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VAN WETENSCHAPPELIJK EXPERIMENT TOT WISKUNDIG MODEL

Deze activiteit geeft een introductie tot het modelleren van gegevens.  Vertrekkende van wetenschappelijke experimenten gaan we op zoek naar verbanden, conclusies of wiskundige modellen die overeenkomen met gekende wetmatigheden. Klik hier om de hele werktekst te downloaden.

Statistisch modelleren
Data JAAR - EURO 
TIJD - AFST 
Lineaire regressie met TI InterActive! 
 

De wet van Boyle

Data  V - P 
Informatie voor de leerkracht

 

Een titratie

Data VOL - PH 
Informatie voor de leerkracht 

 

Differentiequotiënt

Data  T - XT  
VOL -PH 
Het programma DIFFS   This work is licensed under a Creative Commons License.