Logo UHasselt

menu

Rijsimulatoronderzoek


Rijsimulatoronderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

AFGERONDE ONDERZOEKEN

Doeltreffende signalisatie naar de nieuwe IKEA-vestiging in Hasselt

De komst van de IKEA in Hasselt verontrustte heel wat buurtbewoners en pendelaars. Ze vreesden voor een verkeersinfarct op de Hasseltse buitenring. In opdracht van AWV Limburg evalueerde het Instituut voor Mobiliteit de geplande wegsignalisatie die het verkeer vlot naar de nieuwe IKEA-vestiging moet laten doorstromen. Lees meer >

Effect van verlichte reclameborden op verkeersveiligheid in beeld gebracht

Steeds meer bedrijven en handelaren zetten in op verlichte reclameborden die bewegende boodschappen afbeelden. Nu de borden vaker in het Vlaamse straatbeeld opduiken, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer zich vragen bij de impact van die borden op de verkeersveiligheid. IMOB zocht het uit. Lees meer >

Calamiteitenroutes op Klaverblad in Lummen zijn duidelijk aangegeven

Vlaanderen werkte een systeem van 'calamiteitenroutes' – omleidingsroutes bij zware verkeershinder – uit. De overheid voorzag ook vier alternatieve routes voor het Klaverblad in Lummen. Nadat het verkeersknooppunt heringericht is, test IMOB in opdracht van Wegen en Verkeer Limburg de signalisatie ervan uit. Lees meer >

Typeschema bij wegenwerken geëvalueerd

Werfsignalisatie speelt een belangrijke rol om het verkeer bij wegenwerken vlot te laten doorstromen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde typeschema’s op: richtlijnen voor de plaatsing van werfborden. In opdracht van AWV evalueerde IMOB één van de typeschema’s. Kan de bestuurder de omleiding gemakkelijk volgen? Is de informatie op de werfborden (bv. snelheidsaanduiding) eenduidig en toepasbaar? Lees meer >

Rijvaardigheid van ouderen voorspellen: is het mogelijk?

Onze vaardigheden om veilig te rijden verminderen, naarmate we ouder worden. Het zicht verslechtert, de flexibiliteit neemt af en de reactiesnelheid vertraagt. Ouderen zijn al sterk vertegenwoordigd in de ongevallenstatistieken: één op vijf verkeersslachtoffers is 65 jaar of ouder. Met de vergrijzing in het vooruitzicht onderzocht IMOB of we de rijvaardigheid van ouderen kunnen voorspellen. Lees meer >

Rijsimulatortraining kan rijvaardigheid van ouderen verbeteren

Het risico op een zwaar ongeval neemt toe, wanneer de 75-jarige leeftijd overschreden wordt en het aantal afgelegde kilometers onder de kritische grens van 3000km/jaar daalt. Het is daarom van groot belang om de vaardigheden te onderhouden en te verbeteren. IMOB onderzocht of we de rijvaardigheid van ouderen kunnen trainen. Welke rol kan de rijsimulator hierin spelen? Wat is het belang van rijspecifieke feedback? Lees meer >

Rijprestatie verslechtert bij afleiding

Met de opkomst van de smartphone en voertuigtechnologieën combineren we autorijden steeds vaker met andere taken en concentreren we ons dus niet meer ten volle op de rijtaak. Afleiding is echter een belangrijke oorzaak van ongevallen. Hoe gaan ouderen met afleiding om? IMOB bestudeerde in opdracht van Limburg Sterk Merk het effect van visuele en cognitieve afleiding op de rijprestatie van ouderen en ging na of aandachtcapaciteit de impact van afleiding kan matigen. Lees meer >

Cognitieve training bevordert rijprestatie ouderen slechts miniem

Bij het links afslaan moeten we rekening houden met eventuele verkeerslichten, tegenliggers en hun snelheid. We moeten de verkeerssituatie juist inschatten en erop anticiperen. Naarmate we ouder worden, nemen die cognitieve vaardigheden vaak af. In het kader van Steunpunt Verkeersveiligheid onderzocht IMOB (UHasselt) en Universiteit Maastricht of we met een cognitieve training de cognitieve vaardigheden en de rijvaardigheid van ouderen kunnen verbeteren. Lees meer >