Logo UHasselt

menu

MobiMelder


Info voor gebruikers

MobiMelder

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT MELDEN?

Met de meldingsapplicatie MobiMelder kunt u allerlei mobiliteitsproblemen melden die u tegenkomt in Vlaanderen.

 • Putten in de weg
 • Problemen met verkeerssignalisatie
 • Slechte of onveilige fiets- en voetpaden
 • Problemen met fietsenstallingen
 • Ontbreken of slecht zichtbareĀ wegmarkeringen
 • Problemen bij wegenwerken of omleidingsroute
 • Onveilige kruispunten of oversteken
 • Parkeerproblemen
 • Vuil op de weg (glas, zwerfvuil, modder, takken...)
 • Onduidelijke verkeerssituatie
 • ...