Logo UHasselt

menu

Moving Forward


Info voor gebruikers

Moving Forward

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ

Hoeveel kost het gebruik van de Moving Forward applicatie?

Het project Moving Forward en het vervolgproject Moving Further (waarin wordt verdergewerkt aan de Moving Forward applicatie) zijn projecten die gefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dankzij deze financiering wordt de applicatie kostenloos aangeboden aan gebruikers tot het einde van het project. Het project loopt af eind 2013.

 

Hoeveel smartphones kan ik uitlenen en voor hoe lang?

Het aantal smartphones dat je kan uitlenen is afhankelijk van de manier waarop je het Moving Forward project zal aanpakken. Ga je bijvoorbeeld leerlingen betrekken bij de dataverzameling of worden de (knel)punten verzameld door enkele leerlingen. Hoe meer dataverzamelaars je betrekt, hoe meer smartphones je mag uitlenen. Het concrete aantal wordt bepaald in onderling overleg en zal liggen tussen minimum 1 toestel en maximum 20 toestellen.

Ook de uitleenperiode hangt af van de omvang van je project en het aantal dataverzamelaars dat betrokken wordt. Afhankelijk van de beschikbaarheid van onze toestellen kan die periode langer of korter zijn. Gemiddeld gaat het om een periode van minimum 1 dag en maximum 2 weken. Bij grote projecten en mits voldoende beschikbaarheid kan hier nog een uitzondering op gemaakt worden en kan de uitleenperiode langer zijn.

 

Word ik beboet in geval van schade aan de smartphones?

Wanneer je de smartphones komt ophalen, teken je een gebruiksovereenkomst waarmee je je engageert om als goede huisvader om te gaan met het materiaal. Er wordt je dus uitdrukkelijk gevraagd om zo zorgzaam mogelijk om te springen met het materiaal. Gaat er tijdens de uitleentermijn van de smartphones onverhoopt toch iets mis, dan wordt de schade niet op je verhaald.

 

Kan ik de Moving Forward app ook gebruiken op mijn eigen smartphone?

Ja, dat kan. Op welke manier je dan precies te werk moet gaan, wordt uitgelegd op de webpagina 'Hoe starten met MoFor?'. De Moving Forward app is enkel operationeel op Android gestuurde smartphones. Voorlopig is de app nog niet beschikbaar voor iPhone en voor Windows 8.

 

Kan ik ook werken met de webapplicatie indien ik de knelpunten al verzameld heb zonder smartphones?

Ja, indien je de foto’s van de knelpunten in de omgeving reeds op een andere manier verzameld hebt, is dat werk zeker niet tevergeefs geweest. In de webapplicatie voor dataverzamelaars werd immers een functionaliteit ingebouwd die toelaat dat je rechtstreeks op de Google Maps kaart de locaties van de (knel)punten markeert. Op de webpagina 'Hoe starten met MoFor? wordt alles uitgelegd over hoe je punten moet toevoegen in de webapplicatie.

 

Op welke manier kunnen de digitale bereikbaarheidskaarten geraadpleegd worden?

Binnen de webapplicatie voor projectleiders is een veld ingebouwd waarop een link vermeld wordt. Door deze link op je website te publiceren, kunnen de bezoekers van je website verder klikken naar je digitale bereikbaarheidskaart.

 

Kan ik mijn bereikbaarheidskaart updaten?

Absoluut! Dit is de essentie van Moving Forward. De paswoorden en de gebruikersnamen die je ontvangt, blijven actief. Op die manier kan je telkens opnieuw inloggen op de webapplicatie en de noodzakelijke informatie updaten wanneer je dat wenst. De geüpdate informatie wordt meteen zichtbaar via de link naar je Moving Forward resultaat.