Logo UHasselt

menu

Music For Life


VZW KIDS

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VZW KIDS

VZW KIDS helpt mensen met een communicatieve uitdaging om hun mogelijkheden maximaal te ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf te halen.

Visie

KIDS wil een veilige thuishaven zijn voor al haar gasten en hun omgeving. Dat vraagt om een open cultuur gestoeld op hartelijkheid, vertrouwen en respect waarbij voortschrijdende expertise focust op mogelijkheden, niet op beperkingen. Wie zich warm omringd en positief bejegend voelt vindt immers vaker het zelfvertrouwen en de veerkracht om zich open te stellen voor nieuwe uitdagingen en persoonlijke groei.

KIDS is ervan overtuigd dat haar gasten de vruchten plukken van de kruisbestuivingen door een multidisciplinaire aanpak (onderwijs, opvoeding, revalidatie, begeleiding, paramedische hulp, etc.). voor al haar gasten ontwikkelen ze een individueel traject naar een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven.

Missie

Via onderwijs en zorg op maat gaat KIDS op zoek naar hoogkwalitatieve antwoorden op vragen van kinderen, jongeren en volwassenen met communicatieve uitdagingen. Afhankelijk van de specifieke vraag kan KIDS zowel mobiel, ambulant, middels dag-opnames als via een langdurig(er) verblijf ondersteuning bieden.

Om maximaal aan de noden van haar gasten tegemoet te komen, kanaliseert KIDS onze expertise in een basisschool, in buitengewoon secundair onderwijs en in een innovatiegericht multifunctioneel centrum.  Via haar onderwijs en zorg bereikt KIDS op jaarbasis zo’n 1.500 gezinnen.

Samenwerking UHasselt & vzw KIDS                                                         

Zoals in haar missie en visie omschreven staat, wil KIDS het beste uit haar cliënten halen. En ervoor zorgen dat alle kinderen, jongeren en volwassenen voldoende worden uitgedaagd om zich volop te kunnen ontplooien binnen een voor hen veilige en vertrouwde omgeving .

Op gebied van vrijetijdsbesteding zijn er enorm veel ideeën en kansen om dit verder uit te diepen. Dit kan op allerlei creatieve manieren ingevuld worden. KIDS denkt dan onder andere aan een uitdagende speelomgeving voor de klassen en leefgroepen, een speelbos, aan creatieve projecten zoals een mobiele dansvoorstelling, aan initiatieven in de gaming-wereld, sportinitiatieven, mogelijks zelfs een buddy-werking,… Allemaal dingen die de vrijetijdsbeleving van onze kinderen en jongeren kunnen verrijken en waarbij de samenwerking met UHasselt zeker een meerwaarde kan zijn in beide richtingen!

meer info over KIDS vind je ook op hun website www.kids.be