Logo UHasselt

menu

Music For Life


Revalidatie & MS Centrum Overpelt (MSREVA)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REVALIDATIE & MS CENTRUM OVERPELT (MSREVA)

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel die jongvolwassenen treft. Deze ongeneeslijke ziekte leidt tot toenemende spierzwakte en verlammingsverschijnselen en treft meer dan 10.000 personen in Vlaanderen.

Het Revalidatie & MS Centrum Overpelt (MSREVA) is gekend om zijn expertise in de zorg, behandeling en begeleiding van onder andere personen met MS. MSREVA is naast UHasselt één van de vier partners binnen MS-Netwerk Limburg. Dit netwerk wil het onderzoek naar MS verder uitbouwen om op die manier een betere zorg en begeleiding van personen met MS te ontwikkelen.

MSREVA staat bekend om zijn multidisciplinaire raadpleging (MDR)

De zorgvraag van een persoon met MS kan zeer complex zijn. Naast de diagnostische en therapeutische aanpak door de neuroloog is er vaak nood aan ondersteuning op maatschappelijk en psychologisch vlak. Ook is veelal intensieve revalidatie nodig. Een multidisciplinair team (neuroloog, revalidatiearts, MS-verpleegkundige, klinisch psycholoog en maatschappelijk werker) volgt op die manier alle facetten van de ziekte op en dit binnen een kort tijdsbestek. Deze manier van behandelen en opvolging is zo succesvol dat zelfs personen uit West-Vlaanderen afzakken naar Overpelt om deel te nemen aan deze MDR.

Dankzij de vooruitgang in het onderzoek worden er steeds betere behandelingen ontwikkeld voor MS en hebben vele patiënten baat bij die multidisciplinaire aanpak en opvolging. Hierdoor kunnen ze vaak een normaal leven leiden. Helaas wordt dit multidisciplinair zorgaanbod nog niet voldoende vergoed en is MSREVA dus afhankelijk van derden om dit te bekostigen.

Daarom wil UHasselt zich dit jaar inzetten om geld in te zamelen voor het Revalidatie & MS Centrum Overpelt (MSREVA) en zijn unieke MDR behandeling.