Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Actueel

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Eerstejaarsstudenten geven verkeerskundig advies aan vijf Vlaamse gemeenten    28 jun 2016

Eerstejaarsstudenten geven verkeerskundig advies aan vijf Vlaamse gemeenten
28 jun 2016

De eerstejaarsstudenten Mobiliteitswetenschappen gaven Geetbets, Halen, Lanaken, Maaseik en Meerhout advies over een mobiliteitsprobleem in hun gemeente. Verschillende thema's kwamen aan bod: voorrang van rechts, sluikverkeer, parkeersituatie, verkeersveilige schoolbuurt en doorgaand vrachtverkeer.

In opdracht van de gemeente Geetbets in Vlaams-Brabant voerden de studenten onderzoek naar het nut en de haalbaarheid om de voorrang van rechts op gemeentewegen af te schaffen. “De voorrangsregel is op sommige kruispunten veel te verwarrend, wat er ook al tot ongevallen heeft geleid”, zegt schepen van Mobiliteit Chris Jamar (Open Vld) in Het Belang van Limburg. De studenten analyseerden er de huidige situatie van wegen en kruispunten op het volledige hoofdwegennet en leverden voorstellen aan om de voorrangsregeling te wijzigen of te behouden.

In Halen, Lanaken en Maaseik werkten de eerstejaarsstudenten respectievelijk rond sluikverkeer, parkeersituatie en de verkeersveiligheidssituatie aan de kleuterschool De Beverburcht. “Voor het vak ‘Case study 1’ namen wij het doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Meerhout onder de loep. Momenteel rijdt er veel vrachtverkeer door het centrum, wat de verkeersveiligheid en –leefbaarheid ondermijnt”, aldus studente Ines Damen. “We stelden namelijk vast dat de Meerhoutse dorpskern niet voor vrachtverkeer ontworpen is. De straten zijn er te smal, wat tot gevaarlijke interacties met zwakke weggebruikers kan leiden. Hoewel er een alternatief via primaire wegen is, wordt die amper gebruikt. In ons rapport hebben we daarom enkele oplossingen aangereikt die zowel de route door het centrum van Meerhout minder aantrekkelijk moeten maken als de doorstroming op de primaire wegen moeten verbeteren. Denk dan aan zone 30, aangepaste parkeersituaties, betere wegsignalisatie, ventwegen.”

Ontwikkeling van mobiliteitsvisies
De eerstejaarsstudenten hebben veel opgestoken van hun praktijkcases. “De praktijkcase was een welgekomen uitlaatklep voor de uitwerking en ontwikkeling van onze mobiliteitsvisies. Het heeft in eerste instantie de mogelijkheid gegeven om onze visie op mobiliteit door te zetten naar de praktijk, maar heeft daarnaast ook onze visie op de verkeerskunde verbreed”, aldus Kishan Vandael Schreurs (student, case Halen). De studenten hanteerden technieken, die ze tijdens de colleges geleerd hebben. Student Jens Strouven (case Geetbets): “De kennis die we in de colleges ‘Verkeerskunde’, ‘Verkeerstechniek’ en ‘Verkeerskundig onderzoek’ opdeden, konden we tijdens het vak ‘Case study 1’ in de praktijk omzetten. Zo moesten we heel wat softwareprogramma’s zoals Kenteko, Strodio en Autocad nu ook effectief gebruiken.”