Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Actueel

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Vlaming rijdt niet sneller na weghalen borden 70 kilometer per uur    26 jun 2017

Vlaming rijdt niet sneller na weghalen borden 70 kilometer per uur
26 jun 2017

Vlamingen rijden niét sneller sinds de verkeersborden van 70 kilometer per uur, begin dit jaar, werden weggehaald. Dat blijkt uit onderzoek van de pas afgestudeerde mobiliteitswetenschapper Alexander Vissenaekens.

Sinds 1 januari 2017 is 70 kilometer per uur de norm buiten de bebouwde kom. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts liet ongeveer 30.000 verkeersborden weghalen om die wegen minder ‘verwarrend’ en, dus, veiliger te maken. Eerder onderzoek toonde echter aan dat Vlamingen systematisch te snel rijden op 70 km/u-wegen. “In 2015 reeds zelfs 40% van de weggebruikers er te snel”, aldus prof. dr. Tom Brijs, verbonden aan het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt. “Snelheidsborden herinneren bestuurders telkens aan de maximumsnelheidslimiet en sturen dus in zekere zin onze snelheid.”

Alexander Vissenaekens ging voor zijn masterthesis na of de Vlaming het gaspedaal op die wegen nu harder induwt sinds de herhalingsborden zijn verdwenen. In samenwerking met gemeenten en politiezones voerde hij snelheidsmetingen uit op 25 lokale wegen en vijf gewestwegen in Vlaanderen. “Op iedere locatie deden we twee snelheidsmetingen: één vóór 1 januari 2017 en één in het voorjaar.” Tijdens de eerste meting stonden op alle meetlocaties snelheidsborden. Maar bij de tweede meting was dat nog slechts op acht locaties het geval. “Op die manier konden we het effect van de maatregel nagaan.”

Vlot aangepast

Uit het onderzoek bleek dat wegbestuurders zich op korte termijn vlot hebben aangepast aan de afwezigheid van snelheidsborden. “Hoewel we op de onderzochte locaties onderling aanzienlijke verschillen opmerkten, kunnen we algemeen besluiten dat de snelheid niet merkbaar verandert”, aldus de masterstudent. “Globaal genomen brengt het verwijderen van de 70km/u-borden de verkeersveiligheid niet in gevaar. Het verwijderen van snelheidsborden op lokale wegen kan dus worden doorgezet.”

De onderzoekers zochten ook naar verklaringen voor die snelheidsverschillen. “We hebben een eerste analyse van het wegbeeld uitgevoerd." Professor Tom Brijs: “Hoe ziet de weg eruit? Zijn er gebouwen of bomen langs de weg, die eerder een gesloten wegbeeld creëren? Of spreken we van een open wegbeeld? Kunnen we de snelheidsverschillen aan het wegbeeld linken?” De eerste analyse legde geen duidelijke verschillen bloot, maar wijst wél op een mogelijk verband tussen de snelheidsverhoging, de openheid van het lokale wegbeeld en het landelijke/stedelijke karakter van de ruimere regio. “Verder onderzoek zal daarover echter uitsluitsel moeten bieden”, aldus de onderzoekers.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is tevreden over de eerste resultaten. “Het verheugt dat nu ook wetenschappelijk wordt aangetoond dat het weghalen van de borden niet voor hogere snelheden zorgt.”

Meer informatie

Dr. Tom Brijs: +32 (0)4 73 99 99 95 (beschikbaar vanaf 11:00 uur)
Alexander Vissenaekens: +32 (0)485 38 17 68 (beschikbaar tot 13:00 uur)

------------

De masterproef van Alexander Vissenaekens werd ondersteund door prof. dr. Tom Brijs en dr. Caroline Ariën (IMOB/UHasselt) en experten van Agentschap Wegen & Verkeer (AWV).