Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Actueel

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Enkele verkeerkundige projecten (3de Ba) uitgelicht    10 jun 2015

Enkele verkeerkundige projecten (3de Ba) uitgelicht
10 jun 2015

CONTACTPERSOON

De heer Kristof MOLLU

kristof.mollu@uhasselt.be


Houden politici woord of keert hun kar met de wind?

Tom Etienne onderzocht het in zijn bachelorproef met als titel 'Van verkiezingsprogramma tot beleidsnota: veel blabla, weinig vroem vroem?' Tom: "Ik stelde vast dat achter het politieke spel doorgaans een oprechte bezorgdheid voor het welzijn van de burger zit. De verkiezingsprogramma's, het regeerakkoord en de beleidsnota zijn geschreven voor een bepaald publiek. De focus op mobiliteit verschuift tijdens dit hele proces wel van de burger naar de economie. Ten slotte bleek dat vrijwel elk beleidsvoorstel rond mobiliteit vaag en weinig concreet geformuleerd is. Hierdoor ontstaat een vrije ruimte die in de beleidsfase vrijer ingevuld kan worden."

Effect van training van het werkgeheugen op de rijprestatie

Giel Vanzeer verdiepte zich in dit topic en focuste daarbij op de doelgroep van senioren. Giel: "Ik moest nagaan of een training van het werkgeheugen al dan niet een positief effect had op de capaciteit van het werkgeheugen en op de rijprestaties van senioren. Na enkele maanden van onderzoek bleek dit inderdaad zo te zijn."

Maatregelen om kosten voor bedrijven door ongevallen in woon-werkverkeer in te perken

Bedrijven kampen vaak met hoge kosten die het gevolg zijn van ongevallen in woon-werkverkeer. Studente Jolien Hendrickx bracht a.d.h.v. een enquête en een terreinonderzoek de huidige situatie van transportbedrijf H. Essers in kaart. Jolien: "De auto is nog steeds het meest gebruikte vervoersmiddel bij werknemers. Maar met de verkeersveiligheidsregels op het bedrijfsterrein nemen ze het niet zo nauw. Snelheidsovertredingen, GSM-gebruik achter het stuur, de gordel niet dragen ... zijn schering en inslag. Daarom heb ik in mijn bachelorproef maatregelen voorgesteld die men als bedrijf kan invoeren. Die maatregelen kosten ook geld, maar dat weegt niet op tegen de kosten van een verkeersongeval."

Relatie tussen toegankelijkheid van openbaar vervoer en verplaatsingsgedrag van mensen met een beperking

Personen met een beperking kunnen o.w.v. hun gezondheidstoestand (fysieke, cognitieve of andere beperking) belemmerd worden in de uitvoering van hun activiteiten. De (on)toegankelijkheid van bepaalde vervoerswijzen speelt hier vaak ook een rol in. Staf Vandenbosch: "Eén van de vaststellingen in mijn onderzoek is dat meer dan de helft van de Londenaars met een beperking wekelijks het openbaar vervoer gebruikt. In Vlaanderen is dat maar één op tien personen met een beperking. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel."