Logo UHasselt

menu

UHasselt


Missie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE

De PhD raad is bekrachtigd door de raad van bestuur van de UHasselt om een breed en sterk engagement van alle PhD studenten in het beleidsproces van de universiteit te ondersteunen. We bereiken dit door alle verkozen PhD vertegenwoordigers en (a priori zonder restricties) alle geïnteresseerde PhD studenten regelmatig bijeen te brengen in één organisationele entiteit voor:

  1. het stimuleren van het uitwisselen van beleidsinformatie tussen PhD studenten, alsook hen een aanspreekpunt bieden;
  2. het verenigen van de PhD vertegenwoordigers onder een gemeenschappelijke strategie en het stroomlijnen van onze communicatie met het bestuur van de UHasselt en haar doctoral schools;
  3. het democratisch aanstellen van vertegenwoordigers voor alle overkoepelende mandaten die niet gebonden zijn aan een specifieke doctoral school of substructuur van de universiteit (bvb. faculteit, vakgroep, …).

Aldus vertegenwoordigt de PhD raad op democratische wijze alle PhD studenten en verdedigt ze hun rechten, en probeert ze tegelijkertijd een gezonde en productieve relatie met het bestuur van de UHasselt en haar doctoral schools te onderhouden.