Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERN BEROEP (STUDIEVOORTGANGSBESLISSING)

Op grond van de Rechtspositieregeling in de OER-regeling voor studenten van de UHasselt/tUL kan een student die oordeelt dat een ongunstige studievoortgangsbeslissing (omschreven in Art. 1.2 van de Rechtspositieregeling) aangetast is door een schending van het recht, intern beroep aantekenen, voor zover dit geen voorwerp was van een eerder beroep.

Het intern beroep wordt formeel ingediend bij de secretaris van de interne beroepscommissie en dit conform artikel 1.3 van de Rechtspositieregeling:

Lien Mampaey
Secretaris interne beroepscommissie
Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
B-3500 Hasselt

Om administratieve redenen wordt de student verzocht om het beroep ook te melden op het volgende emailadres: intern.beroep@uhasselt.be