Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BIJLAGE OVERGANGSMAATREGELEN OMVORMING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING DIE VOORHEEN GEORGANISEERD WERDEN AAN EEN CVO NAAR EDUCATIEVE MASTER

Hoofdstuk 1 Inschrijving en diploma


Artikel 1.1 Inschrijving indien minstens 15 studiepunten werden behaald aan CVO

Vanaf het academiejaar 2019-2020 worden de specifieke lerarenopleidingen, die georganiseerd werden aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) overgedragen aan een hogeschool of universiteit. Er wordt daarom in overgangsbepalingen voorzien voor studenten die bij de aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten hebben verworven in een specifieke lerarenopleiding aan een CVO. Zij hebben het recht om hun opleiding af te werken aan UHasselt/tUL tot en met het academiejaar 2020-2021. De Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt/tUL is, samen met de in deze bijlage bepaalde overgangsregels, van toepassing op studenten die inschrijven in het overgangstraject van deze specifieke lerarenopleidingen aan UHasselt/tUL.

Op het diploma van de specifieke lerarenopleiding dat wordt uitgereikt in het academiejaar 2019-2020 of 2020-2021, wordt geen graad vermeld, maar wel de woorden “diploma van leraar”.

 

Artikel 1.2 Inschrijving indien minder dan 15 studiepunten werden behaald aan CVO

Studenten die bij aanvang van het academiejaar 2019-2020 minder dan 15 studiepunten hebben verworven in een specifieke lerarenopleiding, schrijven in in een (verkort traject van een) educatieve masteropleiding aan UHasselt/tUL en behalen na succesvolle voltooiing van de opleiding, de graad van master. De Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt/tUL is integraal van toepassing op deze studenten.

 

Hoofdstuk 2 Overgangsbepalingen met betrekking tot het opleidingsprogramma


Artikel 2.1 Geïndividualiseerd traject

Voor elke student wordt een geïndividualiseerd traject voorgesteld met opleidingsonderdelen afgestemd op en nodig om te voldoen aan de basiscompetenties van leraar.

Het geïndividualiseerde traject voor studenten in een situatie zoals beschreven in 1.1 van deze bijlage, bestaat uit een programma met een studiebelasting van minimum 60-X studiepunten, waarbij X het aantal studiepunten voorstelt waarvoor de student reeds een creditbewijs (en vrijstellingen) verwierf.

Artikel 2.3 Behoud van verworven credits

Credits die studenten verwierven aan een CVO in het kader van hun specifieke lerarenopleiding, blijven als behaalde credits (met cijfers) behouden aan UHasselt binnen de specifieke lerarenopleiding.


Artikel 2.4 Behoud van vrijstellingen

Vrijstellingen die studenten verwierven aan een CVO in het kader van hun specifieke lerarenopleiding, blijven als vrijstelling behouden aan UHasselt binnen de specifieke lerarenopleiding.

 

Hoofdstuk 3 Overgangsbepalingen met betrekking tot de deliberatie van studenten in het overgangstraject van de specifieke lerarenopleiding


Artikel 3.1 Deliberatie door examencommissie

Er wordt aan de UHasselt gedelibereerd over het volledig geheel van examenresultaten behaald aan zowel een CVO als aan de UHasselt in de specifieke lerarenopleiding. De deliberatie over dit volledige pakket gebeurt aan de hand van de UHasselt-regels zoals omschreven in art. 4.4. van het examenreglement.