Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

10. MATERIËLE VERGISSINGEN

Artikel 10.1 Materiële vergissingen vastgesteld voor of tijdens de vergadering van het bureau van de examencommissie / examencommissie

Artikel 10.2 Materiële vergissingen vastgesteld na de vergadering van het bureau van de examencommissie / examencommissie

Artikel 10.1  Materiële vergissingen vastgesteld voor of tijdens de vergadering van het bureau van de examencommissie / examencommissie

  1. Indien een materiële vergissing wordt vastgesteld vóór de vergadering van het bureau van de examencommissie, deelt de coördinerende verantwoordelijke het correcte examenresultaat mee aan de studentenadministratie.

  2. Materiële vergissingen vermoed of vastgesteld tijdens de vergadering van het bureau van de examencommissie worden zo mogelijk tijdens de vergadering en met akkoord van de coördinerend verantwoordelijke hersteld. Indien dit niet mogelijk is, is Art. 10.2 van toepassing.

Artikel 10.2 Materiële vergissingen vastgesteld na de vergadering van het bureau van de examencommissie / examencommissie

  1. Indien een materiële vergissing wordt vermoed of vastgesteld na een vergadering van het bureau van de examencommissie of desgevallend de examencommissie, moet dit formeel worden gemeld bij de voorzitter van de examencommissie binnen een vervaltermijn van 10 kalenderdagen die ingaat na de dag waarop de beslissing door het bureau van de examencommissie, desgevallend de examencommissie, is genomen (Codex hoger onderwijs art. II.282). Materiële vergissingen waardoor studenten benadeeld werden, kunnen altijd worden rechtgezet.

  2. Indien een vastgestelde vergissing geen invloed heeft op een beslissing genomen door de examencommissie, wordt ze door het bureau van de examencommissie hersteld, waar nodig mits akkoord van de coördinerend verantwoordelijke.

    Als de studievoortgangsbeslissing examenresultaten betreft die reeds zijn meegedeeld aan de student, brengt de coördinerend verantwoordelijke de voorzitter van de examencommissie op de hoogte van de voorgestelde wijzigingen en licht deze wijzigingen ook toe. De studentenadministratie brengt vervolgens de student formeel op de hoogte van de gecorrigeerde examenresultaten en alle hieruit volgende resultaten via het studentendossier.
    Betreft het een ander type studievoortgangsbeslissing, dan zal de examencommissie de wijziging formeel meedelen aan de student via het studentendossier. De examencommissie wordt formeel (via het verslag van het bureau) op de hoogte gebracht door het bureau van de examencommissie.

    Indien een vastgestelde vergissing wel invloed kan hebben op een beslissing genomen door de examencommissie, neemt de examencommissie hierover een beslissing binnen de 10 kalenderdagen na het indienen van de formele melding van de materiële vergissing conform lid 1.