Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

8. EXAMENS AFGELEGD IN HET KADER VAN AANSCHUIFONDERWIJS AAN DE EIGEN OF EEN ANDERE INSTELLING

Artikel 8.1 Examens over opleidingsonderdelen die niet worden ingericht door de opleiding waarvoor de student ingeschreven is

  1. Wanneer een student opleidingsonderdelen volgt die worden ingericht door een andere opleiding dan de opleiding waarvoor hij zijn inschrijving heeft, dan volgt dit opleidingsonderdeel de academische kalender, en in het bijzonder de hierin aangegeven examenperiodes, van de inrichtende opleiding.

Artikel 8.2 Modaliteiten, examenresultaten en tweede examenkans bij examens afgelegd aan een andere instelling

  1. Wanneer een student, volgens de voorwaarden zoals bepaald in de onderwijsregeling, opleidingsonderdelen volgt aan een andere binnen- of buitenlandse instelling van hoger onderwijs, wordt het examen over deze opleidingsonderdelen afgenomen op het tijdstip, de plaats en onder de voorwaarden bepaald door de betrokken instelling.

  2. Indien van toepassing, zal onder toezicht van het bureau van de examencommissie, het resultaat van een examen afgelegd aan een andere instelling van hoger onderwijs worden omgezet in de puntenschaal vermeld in art. 2.2 lid 4. In dit geval wordt de student voor zijn vertrek in kennis gesteld van de omzettingsregels.

  3. Het bureau van de examencommissie kan studenten die geen creditbewijs behaalden voor een opleidingsonderdeel, gevolgd aan een andere buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, toestemming verlenen om in een volgende examenperiode van hetzelfde academiejaar aan de UHasselt examen af te leggen over een door het bureau van de examencommissie bepaald equivalent opleidingsonderdeel.