Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

4. REGLEMENTEN

  1. Door zijn/haar inschrijving aan de UHasselt/tUL aanvaardt de student dat hij onderworpen is aan de reglementen zoals vermeld op https://www.uhasselt.be/onderwijs-en-examenreglement. Deze reglementen kunnen worden aangevuld met reglementen op niveau van een faculteit of opleiding.