Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

5. GELUIDS- EN BEELDOPNAMEN VAN ONDERWIJSACTIVITEITEN

  1. De student heeft geen recht op het maken van geluids- of beeldopnamen van de onderwijsactiviteiten of examens, tenzij hierover voorafgaand aan de opname een schriftelijke afspraak werd gemaakt met de coördinerend verantwoordelijke van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opnamemateriaal kan enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of, indien toegestaan door de schriftelijke afspraak, de studentengroep van het lopende academiejaar. Commercieel gebruik van geluids- of beeldopnamen van onderwijsactiviteiten is uitgesloten, evenals het opnemen van examens of evaluaties.

    Een student die deze bepaling schendt, kan gesanctioneerd worden via het tuchtreglement.

  2. De studenten mogen in geen geval leermateriaal (cursusteksten, oefeningen, slides, lesnotities ...) dat hen tegen betaling of kosteloos in het kader van hun opleiding ter beschikking werd gesteld door de UHasselt/tUL, vermenigvuldigen en verspreiden zodat er commercieel voordeel uit kan gehaald worden door henzelf of derden.

    De studenten mogen evenmin examenmateriaal dat hen tegen betaling of kosteloos in het kader van hun opleiding ter beschikking werd gesteld door de UHasselt/tUL, vermenigvuldigen en gebruiken voor andere dan persoonlijke doeleinden.

    Een student die deze bepaling schendt, kan gesanctioneerd worden via het tuchtreglement.