Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

7. OVERIGE

  1. In gevallen niet voorzien door dit onderwijs- en examenreglement, met uitzondering van gevallen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, bij betwisting over de interpretatie ervan of bij vergissingen, beslist de vice-rector onderwijs.

  2. Na een beslissing van de Raad van Bestuur van UHasselt die een gegeven situatie kwalificeert als een 'instellingsbrede overmachtsituatie met impact op het onderwijs en/of evaluaties', is het Dagelijks Bestuur van UHasselt bevoegd om -na consultatie van het College van Decanen- instellingsbrede noodzakelijke maatregelen en/of richtlijnen uit te vaardigen met betrekking tot onderwijs- en evaluatieaangelegenheden in het belang van het functioneren van de instelling en de gelijke behandeling van studenten. De toepassing van dit lid eindigt nadat de Raad van Bestuur van UHasselt beslist dat de ‘instellingsbrede overmachtsituatie’ een einde genomen heeft.