Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

10. FRAUDE MET BETREKKING TOT INGELEVERDE DOCUMENTEN

  1. Indien fraude wordt vastgesteld met betrekking tot ingeleverde documenten op basis waarvan beslissingen werden genomen ten aanzien van de student, dan worden de beslissingen gebaseerd op dergelijke documenten als nietig beschouwd. Het gebruik maken van vervalste attesten, getuigschriften of diploma’s met het oog op inschrijving aan de UHasselt voor een opleiding of een opleidingsonderdeel wordt beschouwd als een tuchtfeit dat kan leiden tot een tuchtsanctie zoals voorzien in het Tuchtreglement voor studenten.