Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

4. INSCHRIJVEN EN STUDIEGELDEN

Artikel 4.1 Inschrijven en studiegelden

 1. Een student kan zich inschrijven voor zover hij voldoet aan de decretale en de in art.3 van deze onderwijsregeling voorziene toelatingsvoorwaarden.

 2. De student kan zich inschrijven voor:
  • één of meer opleidingen/postgraduaten tegelijk, en/of;
  • één of meer opleidingsonderdelen, die behoren tot één of meer opleidingen/postgraduaten, en/of;
  • een schakel of voorbereidingsprogramma. (Codex hoger onderwijs art. II.196)

 3. Inschrijven voor een opleiding gebeurt in principe vóór de aanvang van het academiejaar en uiterlijk 1 oktober. Inschrijven voor één of meerdere opleidingsonderdelen via diplomacontract/creditcontract gebeurt voor de aanvang van de onderwijsactiviteiten van het betreffende opleidingsonderdeel. Inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen onder een examencontract gebeurt uiterlijk 2 weken voor de start van desbetreffende eerste examenkans periode. De inschrijvingsperiodes voor de postgraduaten worden weergegeven op de website van het betreffende postgraduaat.

  Voor een laattijdige inschrijving moet een formeel verzoek via de studieloopbaanbegeleider gericht worden aan de voorzitter van de examencommissie die beslist of de student alsnog kan inschrijven.

 4. Kandidaat-studenten schrijven zich in volgens de inschrijvingsprocedures aangegeven op de website.

 5. De Raad van Bestuur neemt jaarlijks kennis van de vastgestelde studiegelden voor de UHasselt-opleidingen zoals bepaald door de Codex Hoger Onderwijs en legt jaarlijks de studiegelden voor de tUL-opleidingen aan de campus UHasselt vast. Daarnaast legt de Raad van Bestuur tevens de betalingsmodaliteiten vast van de studiegelden voor de UHasselt-opleidingen en de tUL opleidingen aan de UHasselt. Meer details zijn terug te vinden op de website. De Raad van Bestuur van SEE bepaalt jaarlijks de studiegelden voor de postgraduaten. De betalingsvoorwaarden worden uitgewerkt in de specifieke voorwaarden voor postinitiële vorming aan de Universiteit Hasselt. Deze voorwaarden zijn consulteerbaar op de website van SEE.