Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Interieurarchitectuur


Interieurarchitectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ

1. Hoeveel studenten telt de opleiding?
2. Waarom zou ik kiezen voor architectuur of interieurarchitectuur aan de UHasselt en niet elders?
3. Kan ik de opleiding volgen als ik geen 4u wiskunde heb gevolgd?
4. Met welke vooropleiding heb ik de beste slaagkansen?
5. Wat als ik geen creatieve vooropleiding had en bv. geen ervaring heb met tekenen?
6. Wat is het verschil tussen interieurarchitectuur en architectuur?
7. Wat leer ik wanneer ik interieurarchitectuur volg?
8. Vind ik gemakkelijk werk met een diploma architectuur of interieurarchitectuur?
9. Kan ik naar het buitenland gaan tijdens de opleiding?
10. Kost architectuur of interieurarchitectuur studeren veel?
11. Heb ik een speciale laptop nodig, en met welke software wordt er gewerkt?
12. Hoeveel les heb ik in een week?
13. Wanneer zijn er examens of evaluaties en hoe verlopen die?
14. Is er veel groepswerk?
15. Wordt er in het Engels of in een andere taal lesgegeven?
16. Hoe vervoer je je maquettes? Is het nodig om een auto te hebben of om dichtbij op kot te zitten?
17. Kan ik na de bachelor overschakelen van interieurarchitectuur naar architectuur of andersom?

1. Hoeveel studenten telt de opleiding?

Er starten jaarlijks ong. 80 à 90 studenten in eerste bachelor architectuur en ong. 50 à 60 studenten in eerste bachelor interieurarchitectuur. De hoorcolleges volg je in ‘grote’ groep (alle studenten van dat jaar samen), voor de ontwerpstudio’s, de werkzittingen voor de theorievakken en de practica worden de studenten opgedeeld in groepjes van ong. 20-25. Dit zorgt ervoor dat er veel mogelijkheden zijn tot persoonlijke begeleiding, actieve deelname en interactie (zowel tussen studenten onderling als tussen studenten en docenten). 

Aan de faculteit studeren er in totaal ong. 600 studenten, aan de UHasselt in totaal ong. 6500 studenten.

Cijfergegevens 2020-2021:

  ARCHITECTUUR INTERIEURARCHITECTUUR
Studenten nieuw gestart in 2020-2021 (generatiestudenten) 93 66
Studenten ingeschreven in 2020-2021 (bachelor) 263 175
Studenten ingeschreven in 2020-2021 (schakelprogramma) 5 14
Studenten ingeschreven in 2020-2021 (voorbereidingsprogramma)   3
Studenten ingeschreven in 2020-2021 (master) 73 NL MA: 41
ENG MA: 17
TOTAAL aantal studenten 2020-2021 341 250
Studenten afgestudeerd in 2019-2020 (masterdiploma behaald) 43 NL MA: 38
ENG MA: 17

2. Waarom zou ik kiezen voor architectuur of interieurarchitectuur aan de UHasselt en niet elders?

De faculteit Architectuur en Kunst heeft verschillende troeven: 

Kleine studentenaantallen focus op individuele, constructieve begeleiding
nauw contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten
"Hoofd in de wolken, voeten op de grond" dromen/creatief denken/experimenteren
realiteitszin/real-life problemen 
vakmanschap/métier/handmatig werken
Nauwe band werkveld en onderzoek ontwerpbegeleiders die ook als (interieur)architect in de praktijk staan 
nauwe band tussen het onderwijs en onderzoeksgroep ArcK
Maatschappelijk engagement bouwen aan de leefomgeving/een kwaliteitsvolle leefinrichting van iedereen
ontwerpproblemen gericht op maatschappelijk relevante thema’s
Regionaal én internationaal sterke (eu)regionale verankering, maar tegelijkertijd blik op de wereld 
Brede opleiding opleiding tot ontwerper, maar ook tot onderzoeker én manager/ondernemer
Gevarieerde werkvormen individueel begeleide projecten in de ontwerpstudio
hoorcolleges in grote groepen, oefeningen in kleine groepen
groepswerken, studiereizen, stages…
Je eigen interesses kunnen volgen - keuze tussen ontwerpstudio’s, verschillende seminaries ('beelding', 'bouwkundig concept', 'mens en cultuur' en 'stedenbouw') en 'ontwerper-onderzoeker' of 'ontwerper-ondernemer' in de master architectuur
- keuze tussen retail design, herbestemming, meubel/wonen of scenografie in master interieurarchitectuur
- individuele keuze voor stage, afstudeerproject en -scriptie in beide masters...
Internationale ervaringen Erasmus-studieverblijf in het buitenland, buitenlandse stages, summer schools, internationale ontwerpstudio's (bv. Tanzania), euregionale workshops (bv. Trier, Luik), jaarlijkse studiereizen, keuze voor internationale master interieurarchitectuur...

3. Kan ik de opleiding volgen als ik geen 4u wiskunde heb gevolgd?

ARCHITECTUUR
Er wordt aangeraden dat je 4u (of meer) wiskunde in het secundair onderwijs had, en een goede basis wetenschappen. Dit biedt echter geen garantie op slagen, net zoals iemand met een vooropleiding met minder wiskunde toch een mooi parcours kan afleggen binnen de opleiding: veel hangt immers af van je motivatie en inzet. Wel is het zo dat een zekere basis in wiskunde en wetenschappen mooi meegenomen is: er wordt immers wel wat analytisch en abstract denkvermogen van jou als student verwacht.

→ Wie minder dan 4u wiskunde per week gehad heeft en maar een beperkte basis voor wetenschappen zal tijdens het jaar hard moeten werken (en de hoorcolleges en werkzittingen optimaal dienen te benutten) en wordt zeer sterk aangeraden deel te nemen aan de septembercursus wiskunde en/of chemie, voor de start van het academiejaar. Ook wie zijn kennis van wiskunde of wetenschappen wil opfrissen is welkom! Meer info, zie uhasselt.be/Septembercursussen 

INTERIEURARCHITECTUUR
Het aantal uren wiskunde in je vooropleiding is (wat) minder belangrijk, maar ook voor deze opleiding is een zekere mate van analytisch en abstract denkvermogen en een basis in wetenschappen nodig.

→ Wie maar een beperkte basis in wetenschappen heeft zal tijdens het jaar hard moeten werken (en de hoorcolleges en werkzittingen optimaal dienen te benutten) en wordt zeer sterk aangeraden deel te nemen aan de septembercursus chemie, voor de start van het academiejaar. Ook wie zijn kennis van wetenschappen wil opfrissen is welkom! Meer info, zie uhasselt.be/Septembercursussen

4. Met welke vooropleiding heb ik de beste slaagkansen?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven: beide opleidingen (architectuur en interieurarchitectuur) zijn heel erg veelzijdig. Een student die een goed parcours wil afleggen is dus best van veel markten thuis, zie hieronder. (dit is geen checklist waaraan je al van bij de start moet voldoen, uiteraard biedt de opleiding je ook de nodige ondersteuning om hierin te groeien!)  

- je hebt zin om creatief bezig te zijn en met je handen te werken
- je beschikt over een goede dosis technisch en analytisch inzicht
- je bent geboeid door mens- en cultuurwetenschappen
- je kan zelfstandig werken én samenwerken in groep
- je kan goed plannen en je schrikt er niet voor terug om hard te werken
- je bent communicatief en kan je goed uitdrukken
- je beschikt over een open geest en een geëngageerde instelling
- ...

5. Wat als ik geen creatieve vooropleiding had en bv. geen ervaring heb met tekenen? 

Beide opleidingen starten in de veronderstelling dat elke student nog moet leren tekenen. Een beetje aanleg of ervaring is mooi meegenomen, maar het uitgangspunt is dat iedereen kan leren tekenen. De lessen beginnen dus van nul, maar bouwen wel vrij snel op. Oefenen zal dus de boodschap zijn! Praktijklessen met regelmatige feedback en individuele begeleiding helpen je als student hierbij.

6. Wat is het verschil tussen interieurarchitectuur en architectuur?

Enkele verschillen vind je in de tabel hieronder

Opgelet: vat deze verschillen niet té strikt op: interieurarchitecten kunnen bv. ook betrokken zijn bij erg grootschalige projecten en omgekeerd voor architecten. Bovendien werken architecten en interieurarchitecten in het werkveld vaak samen, bv. in multidisciplinaire ontwerp- of studiebureaus.   

  ARCHITECTUUR INTERIEURARCHITECTUUR
Focus eerder ‘van buiten naar binnen’ vertrekt 'van binnenuit' (bij het interieur)
Schaal vaak grotere schaal
(bv. stedenbouwkundig niveau) 
vaak kleinere schaal
(bv. individuele ruimte)
Opleiding duur: 3 bachelor + 2 master  duur: 3 bachelor + 1 master
Bouwkunde uitgebreidere bouwkundige achtergrond (bouwfysica, materiaalleer, constructie, maar ook draagstructuur) (beperkter pakket) bouwkundige vakken met sterkere focus op interieurschil en meubeldetail
Specialisatie bouwkunde, stedenbouw, beelding of mens & cultuur retail design, meubel/wonen, scenografie of herbestemming

7. Wat leer ik wanneer ik interieurarchitectuur volg? 

Een interieurarchitect doet veel meer dan enkel ‘decoreren’ zoals de televisieprogramma’s ons wel eens doen geloven: het is de taak van interieurarchitecten om ons verblijf in een interieur (een intieme woonruimte, een tentoonstellingsruimte, een publieke plek, een ontmoetingscentrum,…) zo aangenaam en waardevol mogelijk te maken, waarbij het mooie verzoend wordt met het functionele en waarbij de gebruiker steeds centraal staat. Dit is een erg complexe taak. Dit vraagt kennis en vaardigheden uit heel verscheiden domeinen: creativiteit en handvaardigheid, kennis over constructie en materialen, over mens- en cultuurwetenschappen, …

Studenten die een opleiding interieurarchitectuur volgen, kunnen ervoor kiezen om zich in het masterjaar te focussen op een specifiek domein van hun interesse: retail design, herbestemming, meubel/wonen of scenografie. Een interieurarchitect kan dus werkzaam zijn in allerhande contexten en domeinen. 

Meer info: www.uhasselt.be/interieurarchitectuur

8. Vind ik gemakkelijk werk met een diploma architectuur of interieurarchitectuur? 

Voor architecten en interieurarchitecten is er een waaier aan beroepsmogelijkheden (architectuur en interieurarchitectuur). Lang niet alle architecten komen terecht in een architectenbureau en lang niet alle interieurarchitecten starten als zelfstandig interieurarchitect. Doorheen de opleiding ontdek je stilaan waar je interesses en sterktes liggen. Door gerichte keuzes te maken in je vakkenpakket kan je op die manier je toekomst een beetje sturen in de richting die jou het beste ligt.

9. Kan ik naar het buitenland gaan tijdens de opleiding? 

Zeker. De faculteit werkt hard aan haar internationale aanbod. Studenten kunnen op internationale uitwisseling gaan (bv. Erasmus), er worden internationale studiereizen gemaakt en ook zijn er mogelijkheden om voor een internationale ontwerpstudio te kiezen of om op buitenlandse stage te gaan. Door te kiezen voor de internationale (Engelstalige) master of interior architecture (met focus op herbestemming) kan je bovendien internationale ervaring opdoen in eigen land.

Meer info: fac ARK international

10. Kost architectuur of interieurarchitectuur studeren veel?

Wie (interieur)architectuur studeert heeft uiteraard te maken met de klassieke kosten voor cursussen, ev. kot, vervoer en andere. Daarbij komt nog het materiaal om bv. maquettes te maken, tekenpapier, enz. We doen heel erg ons best om deze kosten zo laag mogelijk te houden: hout, karton, papier, tekenmateriaal... kunnen in huis aan voordelige tarieven aangekocht worden. Er is ook een werkhuis (met deskundige begeleiding) waar je als student zelf aan de slag kan om je ontwerpen te realiseren. Ook beschikt de faculteit over plotters waarop plannen, foto’s... aan een voordelige prijs gedrukt kunnen worden. 

Een (indicatief) overzicht van de studiekosten per opleiding per jaar vind je op uhasselt.be/studiekosten.
In sommige gevallen kan je in aanmerking komen voor een tussenkomst bij de aankoop van je boeken, materiaal… Meer info hierover vind je op uhasselt.be/socialedienst.

11. Heb ik een speciale laptop nodig, en met welke software wordt er gewerkt?

SOFTWARE?
Er wordt veel gewerkt met digitale (ontwerp)programma’s (bv. Archicad (architectuur) / Vectorworks (interieurarchitectuur) / Autocad (internationale master of interior architecture). Waar mogelijk wordt gewerkt met gratis programma’s of kunnen studenten aan een voordelig tarief een studentenlicentie aanschaffen.
HARDWARE? (Window of Apple?)   
Dit maakt in principe niet uit, de software en de bestanden werken op beide versies. De MacBook gaat waarschijnlijk een stuk duurder zijn met dezelfde specificaties. Met andere woorden: in de keuze Apple/Windows worden de studenten vrij gelaten (het type/merk is niet echt van belang).

 

LAPTOPAANBOD @UHASSELT?
- Elke laptop uit het UHasselt aanbod (uhasselt.be/laptop of vergelijkbaar – niemand is verplicht een laptop via de UHasselt aan te kopen) moet in principe volstaan.
- Opm. UHasselt aanbod van 2020-2021: voor wat betreft de vergelijking van de twee Lenovo’s: Het toestel 15.6" Lenovo Thinkpad T15 heeft een groter schermformaat (wel met dezelfde schermresolutie) wat voor (interieur)architectuur een meerwaarde is in vergelijking met de L13 (Wat de grootte van het beeldscherm betreft geldt in het algemeen dat een 13 inch laptop nog voldoet, kleiner wordt al lastiger in gebruik…). Daarnaast heeft de T15 ook een ingebouwd numeriek pad (cijfers in het toetsenbord). Voor architectuur is een betere processor aangeraden (zie graphisoft aanbevelingen +4 cores). De L13 heeft dan wel weer een Wacom-tablet functionaliteit en touchscreen.
- UHasselt voorziet de mogelijkheid tot gespreide betaling van een laptop aangekocht bij UHasselt of - in bepaalde omstandigheden - het tijdelijk uitlenen van een laptop

 

EIGEN LAPTOP?
De softwareprogramma’s waarmee je binnen de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur leert werken kunnen op een minder zware computer draaien, al is dit niet aan te raden. Heb je thuis nog een laptop en wil je nog even wachten met het aanschaffen van een sterkere/duurdere laptop dan voldoet je pc best aan deze minimumeisen:
- Processor: 64-bit processor with two cores
- RAM: 8 GB
- Hard disk space: 5 GB or more is required for the installation
- Graphics card: OpenGL 3.2 compatible graphics card
- Display: A resolution of 1366 x 768 or highe

Wil je een nieuwe laptop aanschaffen dan is dit de door graphisoft aanbevolen hardware:
- Processor: 64-bit processor with four or more cores
- RAM: 16 GB or more is recommended; for complex, detailed models 32 GB or more may be required
- Hard disk: installing ARCHICAD on a SSD (or Fusion) drive is recommended; 5 GB free disk space is required for the installation, 10 GB or more is required per active project
- Graphics card: Dedicated OpenGL 3.2 compatible graphics card with on board memory of 1024 MB or more is recommended to fully exploit hardware acceleration capabilities. You can find a list of recommended graphics cards at: www.helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/25939/
- Display: A resolution of 1440 x 900 or higher is recommended

Het gebruik van de laptop wordt intenser naarmate de opleiding vordert. Sommige laptops zijn voorzien van een extra intern geheugen-slot dat vrij is, zodat de mogelijkheid open blijft om uit te breiden. Dit is meestal een verdubbeling (8GB + 8GB extra, of 16GB + 16GB extra). (Sommige studenten investeren pas in het tweede jaar in een laptop of in extra werkgeheugen)

Voor meer informatie over de minimale & aanbevolen hardware-eisen in functie van Archicad (Architectuur): www.helpcenter.kubusinfo.nl/portal/nl/kb/articles/systeemeisen-archicad

In opleidingsonderdelen zoals Architectuurtekenen (1 BA Architectuur) en Computer Aided Architectural Design (1 BA Interieurarchitectuur) wordt er meer uitleg gegeven over de specifieke vereisten i.v.m. laptop en software

12. Hoeveel les heb ik in een week?

Als student (interieur)architectuur heb je vrij veel les. Zeker in de eerste jaren komt er best wel wat theorieles bij beide opleidingen kijken, maar daarnaast zijn er ook veel praktijklessen (vb voor ontwerpen, schetsen, beelding,…). Je zit dus zeker niet het grootste deel van je tijd in klassieke hoorcolleges, integendeel!

Voorbeeld lesweek architectuur
Voorbeeld lesweek interieurarchitectuur

13. Wanneer zijn er examens of evaluaties en hoe verlopen die?

De praktijklessen maken vaak gebruik van permanente evaluatie en bestaan uit opeenvolgende opdrachten die tussentijds geëvalueerd worden. Je moet dus kunnen omgaan met deadlines en zelfstandig je studietijd kunnen plannen en een goed evenwicht vinden in de tijd die je besteedt aan theorie enerzijds en aan praktijk anderzijds. Kortom, je mag niet afgeschrikt zijn om stevig aan de slag te gaan!

Naast twee examenperiodes (januari en juni) met klassieke mondelinge of schriftelijke examens, maken heel wat opleidingsonderdelen gebruik van permanente evaluatie. Ze bestaan doorgaans uit opeenvolgende opdrachten die tussentijds (niet tijdens de examenperiode) geëvalueerd worden. De student moet dus kunnen omgaan met deadlines, moet zelfstandig zijn/haar studietijd kunnen plannen en moet een goed evenwicht vinden in de tijd die hij/zij besteedt aan theorie enerzijds en aan praktijk anderzijds.

Een typische evaluatievorm in beide opleidingen is de jury waarbij een student zijn/haar werk doorgaans mondeling voorstelt en verdedigt ten opzichte van een jury van eigen docenten en/of externe beoordelaars.

In het eerste semester van 1ste bachelor (zowel bij architectuur als bij interieurarchitectuur) werken we met een kwartielsysteem: in dit systeem zijn er halverwege het 1ste semester (eind november) voor een aantal theoretische opleidingsonderdelen tussentijdse examens en tussentijdse opdrachten voor de opleidingsonderdelen uit de studio Ontwerpen en de studio Beelding die worden beoordeeld. Dit systeem zorgt er m.a.w. voor dat de eerstejaarsstudenten aangemoedigd worden de leerstof goed bij te houden en dat zij rond begin december al feedback krijgen (kwalitatief en/of aan de hand van een voorlopig punt) over hoe ze ervoor staan.

14. Is er veel groepswerk?

In beide opleidingen werken studenten zowel individueel als in groep.

Los van de specifieke opdracht is het groepsgevoel onder de studenten in beide opleidingen erg groot, zeker in de hogere jaren. Studenten werken vaak samen in dezelfde ruimte, worden voortdurend aangemoedigd om met elkaar in dialoog te gaan, gaan samen op studiereizen...

De faculteit beschikt ook over een studentenvereniging, SOFA genaamd. Meer info: facebook.com/studentenvereniging.sofa/

15. Wordt er in het Engels of in een andere taal lesgegeven? 

De meeste lessen worden in het Nederlands gegeven, maar het kan zijn dat er eens een gastcollege of cursustekst in het Engels gegeven wordt. Bovendien bepaalt je keuze voor bv. een internationale ontwerpstudio ook de taal die gehanteerd wordt tijdens de lessen. Dit is vooral het geval in de hogere (master)jaren. De begeleiders kunnen echter steeds in het Nederlands helpen moest dat nodig zijn.

Wie na de bachelor interieur kiest voor de Engelstalige master interieur (internationale master Adaptive Reuse), volgt de opleiding volledig in het Engels. In de masteropleiding Architectuur zijn er twee vakken die in het Engels worden gegeven: Cultural Sciences en Urban Design 4.

16. Hoe vervoer je je maquettes? Is het nodig om een auto te hebben of om dichtbij op kot te zitten?

Je zal geregeld materiaal of maquettes (die laatste zeker bij jury’s) van je thuis/kot tot aan de faculteit moeten vervoerd krijgen. Voor kleiner materiaal (bv. verfmateriaal, tekeningen of kleine maquettes) is dat geen probleem, maar in geval van ‘groter’ materiaal of grotere (of meer fragiele) maquettes kan het wel eens moeilijk zijn om deze met het openbaar vervoer ongeschonden op school te krijgen. Op die momenten is het dus wel belangrijk om een auto ter beschikking te hebben (zelf of via de hulp van familie of vrienden). Het is ook een aanrader om een A2-kaft aan te kopen om tekeningen veilig en gemakkelijk te vervoeren.

17. Kan ik na de bachelor overschakelen van interieurarchitectuur naar architectuur of andersom?  

Via een voorbereidingsprogramma van 39 SP kan van architectuur naar interieur overgestapt worden. Studenten met een academisch bachelordiploma interieur die de master architectuur willen volgen, volgen een voorbereidingsprogramma van 62 SP. Ook een overstap naar de Engelstalige master interieur behoort voor beide opleidingen tot de opties.

Indien je reeds een professioneel bachelordiploma behaalde, kan je een schakelprogramma volgen:

Schakelprogramma na PBA Toegepaste Architectuur
Schakelprogramma na PBA Interieurvormgeving

Voor andere overstapmogelijkheden en/of vrijstellingen: neem contact op met de studieloopbaanbegeleider architectuur of interieurarchitectuur