Logo UHasselt

menu

Chemie


Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOM MUNTERS: “WETENSCHAP TEN DIENSTE VAN MAATSCHAPPIJ EN INDUSTRIE”

Tom Munters koos zeer bewust voor een wetenschappelijke opleiding. Maar ‘wetenschap om de wetenschap’ bleek hem niet echt te interesseren.

Hij wilde meer concreet zijn wetenschappelijke kennis inzetten in een industriële omgeving om op die manier nieuwe producten te creëren die maatschappelijk bruikbaar zijn. Momenteel leidt hij bij Philips Aachen een team dat onderzoek en ontwikkeling doet naar het implementeren van organische leds in verlichtingstoepassingen.

Een wereld in een wereld

Tom: “In het middelbaar twijfelde ik nochtans tussen ingenieur of een wetenschappelijke opleiding en koos uiteindelijk voor de uitdaging om iets fundamenteel wetenschappelijks te studeren. En binnen die wetenschappelijke studies koos ik voor scheikunde. Dat had nog iets ongrijpbaars, het was het proberen om een wereld in de wereld te begrijpen.”

Uiteindelijk viel scheikunde voor honderd procent mee omdat het Tom een solide wetenschappelijke basis én een manier van denken meegaf die hij in het latere leven perfect kon gebruiken. Tom: “Het causale denken van een wetenschappelijke opleiding is universeel toepasbaar, ook in het dagelijkse leven. Het komt in feite allemaal neer op het feit of de cijfers kloppen. En indien ze dat niet doen, met het zoeken naar het waarom en naar een oplossing.”

Tom: “We begonnen met een team van twintig personen en hadden binnen de twee jaar de ploeg uitgebreid tot tweehonderd medewerkers. Maar net zo snel als het gegroeid was, stortte de markt ook in mekaar bij het verschijnen van de grote lcd-televisieschermen. Op minder dan een jaar tijd was de markt van technologie omgeschakeld en daalde de life time circle van technologische producten met rasse schreden. Maar ik had enorm veel ervaring opgedaan en veel geleerd.”

Business- en innovatiestrategie

“Intussen had ik aan de Vlerick School of Management in Gent ook een MBA gevolgd om naast de scheikunde en de technologie ook de businesskant van de zaak en moderne managementtechnieken onder de knie te krijgen. Het was een nieuwe wereld die voor mij openging. Een wereld die toeliet om mij bezig te houden met business- en innovatiestrategie.”

“Momenteel leid ik een ploeg die de praktische toepasbaarheid van leds onderzoekt en in kaart brengt. Een uitermate boeiende materie waarin al mijn aangeleerde en opgedane kennis en vaardigheden van pas komen.”

Na twee jaar Universiteit Hasselt ging Tom naar de K.U.Leuven waar hij een thesis schreef over niet-lineaire optica en de praktische toepassing van de theorie. Tom “Ik was niet geïnteresseerd in de theorie om de theorie, maar in de wetenschap ten dienste van de maatschappij en de industrie.”

Grensgebied van twee disciplines

Zijn keuze om te gaan doctoreren in Diepenbeek lag dan ook voor de hand: “Ik zocht ergens een mogelijkheid om polymere materiaaleigenschappen te linken aan device eigenschappen. Aan de UHasselt zocht men een scheikundige om in de onderzoeksgroep materiaalfysica onderzoek te doen op het grensgebied tussen de twee, met name ‘hoe polymeer-defecten de eigenschappen van zonnecellen kunnen beïnvloeden’. Dit was een zeer toepasbaar onderzoek waarin ik leerde dat je de taal van de twee disciplines moet kennen om tot resultaten te komen. Dat je met andere woorden moet leren om op het grensgebied van twee werelden te leren spreken.”

Topproduct

Het legde Tom geen windeieren. Na zijn doctoraat begon hij te werken voor Philips waar men een systeemarchitect zocht voor de interactie tussen signaalvorm en performance van een speciale lamp voor beamers. Ook werd Tom ingezet voor de ontwikkeling van een nieuwe vorm van televisie: projectie-tv. Dat project kwam tot stand in een conglomeraat van Philips, Texas Instruments en Sony en resulteerde in een topproduct binnen een booming-markt dat in no time de Verenigde Staten veroverde.