Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLIJNEN

1. Algemene verkeerskunde en mobiliteit

In deze leerlijn start je met een brede verkenning van het studiedomein en de arbeidsmarkt. Zo geraak je vertrouwd met domeinspecifieke begrippen, methoden, processen en ontwikkelingen.
Opleidingsonderdelen: Verkeerskunde 1, Verkeerskunde 2, Maatschappelijke visies op mobiliteit, Inleiding tot vrachtvervoer, Verkeersplanning, Verkeersveiligheid.

2. Omgevingsmanagement

In deze leerlijn leg je het verband tussen het ruimtelijl beleid enerzijds en het mobiliteitsbeleid anderzijds.
Opleidingsonderdelen: Ruimtelijke ontwikkeling 1, Ruimtelijke ontwikkeling 2, Stedelijk beheer.

3. Techniek en infrastructuur

Je kennis van verschillende vervoerswijzen en van de eisen die gesteld worden aan de infrastructuur wat betreft het gebruik en de omgeving, wordt aangescherpt in deze leerlijn.
Opleidingsonderdelen: Ontwerpvaardigheden, Verkeerstechnisch ontwerp, Verkeersmanagementtechnieken

4. Gedrag

Gedrag en mobiliteit zijn onlosmakelijk verbonden. In deze leerlijn bestudeer je het gedrag van mensen in het verkeer en leer je hoe je dit gedrag in een positieve richting kan bijstuderen, bijvoorbeeld via campagnes.
Opleidingsonderdelen: Verkeerspsychologie, Transporteconomie, Verkeersmarketing

5. Onderzoek en communicatie

In deze leerlijn verwerf je domeinspecifieke onderzoeksmethoden en –technieken (bijvoorbeeld kentekenonderzoek, analyse zwarte punten, rijsimulatoronderzoek) waarmee je beleidsmaatregelen kan inschatten en voorspellen. In deze leerlijn wordt daarnaast ook specifiek aandacht geschonken aan je communicatievaardigheden.
Opleidingsonderdelen: Verkeersonderzoeksmethodologie, Verkeerskundig onderzoek, Communicatie en participatie, Verkeersmodellen, Geografische informatiesystemen

6. Toepassen

Al deze kennis en vaardigheden ga je vervolgens toepassen in reallife cases waar je in groep of individueel aan werkt. Het gaat hierbij steeds om realistische vraagstukken die mobiliteitsdiensten, adviesbureaus of onderzoeksinstellingen doorgaans behandelen.
Opleidingsonderdelen: Casestudie 1, Casestudie 2, Actualiteitsportfolio 1, Actualiteitsportfolio 2, Actualiteitsportfolio 3, Bachelorproef

7. Ondersteunende disciplines

Tot slot krijg je een aantal ondersteunende disciplines (mobiliteitsrecht, milieukunde, beleidsmanagement, economie, statistiek) waarmee je aan de hand van domeinspecifieke oefeningen basiskennis verwerkt die je nodig hebt om verkeerskundige vraagstukken op te lossen.
Opleidingsonderdelen: Algemene economie, Algemene milieukunde & klimaat, Statistiek voor verkeerskundigen, Mobiliteitsrecht, Natuurkunde en technologie, beleidsmanagement, Verbredend keuzevak