Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Ingenieurswetenschappen


Ingenieurswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DE MASTEROPLEIDING SCIENCE AND TECHNOLOGY OF NUCLEAR FUSION AAN DE TU/E

Opleiding tot ingenieur in de nuclear fusion

De ontwikkeling van kernfusie als een veilige, schone en onuitputtelijke energiebron heeft geleid tot de oprichting van ITER, de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor in Frankrijk. Hier wordt de wetenschap van extreme condities (extreem hoge temperaturen, extreme warmtestromen, extreme complexiteit) vertaald in technologische oplossingen. Dit biedt zowel een uitdaging als carrièremogelijkheden aan masterstudenten en vraagt om de opleiding van een nieuwe generatie fusieonderzoekers. Aan de TU/e kun je een uniek masterprogramma volgen dat tot doel heeft hoog gekwalificeerde ingenieurs in de wetenschap en de technologie van de fusie op te leiden.

De opleiding spitst zich toe op een combinatie van geavanceerde meettechnologie, regelsysteem technologie, de interactie tussen plasma en oppervlak, en microgolftechnologie. De afstudeerprojecten worden in internationaal verband uitgevoerd, in samenwerking met het Nederlandse FOM-Instituut voor Plasmafysica, de Joint European Torus (JET) in Verenigd Koninkrijk, de belangrijkste fusielaboratoria in Nederland en elders ter wereld, en de ITER.

De mogelijkheid bestaat om, mits een half jaar extra studie, een dubbeldiploma in Applied Physics en Science and Technology of Nuclear Fusion te behalen.