Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur


Handelsingenieur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA MASTEROPLEIDING IN DE HANDELSINGENIEUR

In de masteropleiding handelsingenieur kies je tussen vier afstudeerrichtingen. Je afstudeerrichting combineer je met een verbredende optie. Je kan een optie kiezen uit een andere afstudeerrichting of een bedrijfsproject gelinkt aan je afstudeerrichting. Studenten die het beroep van bedrijfsrevisor willen uitoefenen combineren de afstudeerrichting Accountancy en financiering: Accounting Track met de optie Revisoraat.

1. Operationeel management en logistiek

De logistieke sector vormt een belangrijke pijler van de economie. Goederen en diensten moeten worden geproduceerd en vervoerd vooraleer ze de klant bereiken. Naast operationeel management of management van de productie is ‘supply chain management’ belangrijk. In het bedrijf betekent dit het beheersen van de goederenstroom (van grondstoffen tot en met eindproducten) en het transport naar de afnemers van de producten. Zowel in de planningsfase als in de operationele fase is het van belang dat kosten, kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit worden geoptimaliseerd. De wereldwijde groei in goederenstromen, wijzigende klantenbehoeften en de vraag naar duurzame logistiek creëren een complexe, dynamische logistieke context. Niet alleen samenwerking met de toeleveringsketen, maar ook samenwerking tussen meerdere ketens wordt belangrijk.

2. Technologie in business

Nieuwe technologieën bepalen hoe de economie van morgen er uitziet. De digitalisering in de bankensector, artificiële intelligentie en clean technologies zijn sprekende voorbeelden van technologieën met een enorm marktpotentieel. De arbeidsmarkt is steeds meer op zoek naar afgestudeerden die deze technologieën vanuit een economisch perspectief kunnen vormgeven en vervolgens in de markt zetten.
Als handelsingenieur Technologie in Business (TiB) word je een specialist die een technologische innovatie kan omvormen in een succesvolle bedrijfsactiviteit. Je begrijpt de werkingsprincipes van nieuwe technologieën en kan de meerwaarde ervan kritisch beoordelen op financieel, maatschappelijk en milieuvlak. Je werkt nauw samen met ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen om producten en processen op technologisch vlak te optimaliseren. Je kan, als afgestudeerde handelsingenieur TiB, op deze manier investerings- en beleidsbeslissingen voorbereiden voor technologische innovaties en kan deze vertalen in gepaste strategieën en businessmodellen voor startups, multinationale hoogtechnologische bedrijven en overheden.

3. Accountancy en financiering

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track. In de accounting track wordt de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt. Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). De auditwereld is een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie. In de finance track leer je onder andere hoe kapitaal- en geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting biedt een ruime waaier van beroepsuitwegen. Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.

4. Marketing Intelligence

De master Handelsingenieur met afstudeerrichting Marketing Intelligence vormt het analytische brein achter marketing- en bedrijfsstrategieën. De afstudeerrichting bestaat enerzijds uit (strategische) marketing opleidingsonderdelen en anderzijds uit kwantitatief-georiënteerde opleidingsonderdelen die tot doel hebben marketingbeslissingen te definiëren, analyseren en te vertalen naar concrete aanbevelingen. Je wordt opgeleid om complexe maar zeer rijke kwantitatieve (marketing)data te analyseren in functie van beleidsbeslissingen. Zo leer je op basis van cijfers en analyses bedrijfsstrategieën te ontwikkelen die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.