Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur


Handelsingenieur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA MASTEROPLEIDING IN DE HANDELSINGENIEUR

In de masteropleiding handelsingenieur kies je tussen vier afstudeerrichtingen. Je afstudeerrichting combineer je met een verbredende optie. Je kan een optie kiezen uit een andere afstudeerrichting of een bedrijfsproject gelinkt aan je afstudeerrichting. Studenten die het beroep van bedrijfsrevisor willen uitoefenen combineren de afstudeerrichting Accountancy en financiering: Accounting Track met de optie Revisoraat.

1. Operationeel management en logistiek

De logistieke sector vormt een belangrijke pijler van de economie. Goederen en diensten moeten worden geproduceerd en vervoerd vooraleer ze de klant bereiken. Naast operationeel management of management van de productie is ‘supply chain management’ belangrijk. In het bedrijf betekent dit het beheersen van de goederenstroom (van grondstoffen tot en met eindproducten) en het transport naar de afnemers van de producten. Zowel in de planningsfase als in de operationele fase is het van belang dat kosten, kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit worden geoptimaliseerd. De wereldwijde groei in goederenstromen, wijzigende klantenbehoeften en de vraag naar duurzame logistiek creëren een complexe, dynamische logistieke context. Niet alleen samenwerking met de toeleveringsketen, maar ook samenwerking tussen meerdere ketens wordt belangrijk.

2. Technologie in business

Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op in een almaar meer geglobaliseerde wereld. Deze technologieën bepalen hoe de economie van morgen er zal uitzien. Bedrijven en overheden hebben daarom de omschakeling van een lineaire economie (take-make-waste) naar een koolstofarme, circulaire en meer gedigitaliseerde economie aangevat. Bijgevolg is de arbeidsmarkt steeds meer en meer op zoek naar afgestudeerden die nieuwe technologieën vanuit een economisch perspectief kunnen beoordelen, vormgeven en in de markt zetten.

Als handelsingenieur Technologie in Business (TiB) word je een specialist die een technologische innovatie kan omvormen in een succesvolle bedrijfsactiviteit. Je leert de werkingsprincipes van nieuwe technologieën te begrijpen en de meerwaarde ervan kritisch te beoordelen op commercieel en maatschappelijk vlak. Je leert samen te werken in multifunctionele teams bestaande uit ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen gedurende de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe producten, processen, of diensten. Als afgestudeerde handelsingenieur TiB ben je in staat investerings- en beleidsbeslissingen voor te bereiden voor technologische innovaties en kan je deze vertalen in gepaste (beleids) strategieën en businessmodellen voor startups, kleine, middelgrote of grote ondernemingen, en overheden.

3. Accountancy en financiering

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track. In de accounting track wordt de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt. Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). De auditwereld is een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie. In de finance track leer je onder andere hoe kapitaal- en geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting biedt een ruime waaier van beroepsuitwegen. Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.

4. Marketing Intelligence

De master Handelsingenieur met afstudeerrichting Marketing Intelligence vormt het analytische brein achter marketing- en bedrijfsstrategieën. De afstudeerrichting bestaat enerzijds uit (strategische) marketing opleidingsonderdelen en anderzijds uit kwantitatief-georiënteerde opleidingsonderdelen die tot doel hebben marketingbeslissingen te definiëren, analyseren en te vertalen naar concrete aanbevelingen. Je wordt opgeleid om complexe maar zeer rijke kwantitatieve (marketing)data te analyseren in functie van beleidsbeslissingen. Zo leer je op basis van cijfers en analyses bedrijfsstrategieën te ontwikkelen die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.