Logo UHasselt

menu

Handelswetenschappen


Handelswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOROPLEIDING

In de eerste bachelorjaren verwerf je een basiskennis in verschillende domeinen: bedrijfskunde, economie, boekhouden, financiën, marketing, logistiek… Daarnaast wordt je kwantitatief-analytisch vermogen aangesterkt en is er aandacht voor algemeen vormende disciplines zoals psychologie en rechten. Tijdens de opleiding handelswetenschappen is er in ieder jaar een ‘integrerend opleidingsonderdeel’ waarin je de opgedane kennis uit andere opleidingsonderdelen combineert in een project. Communicatie is cruciaal in het bedrijfsleven. Daarom verwerf je in het opleidingsonderdeel professionele communicatie in het eerste bachelorjaar de nodige vaardigheden. Gezien de internationale context waarin bedrijven en organisaties actief zijn, zijn vreemde talen essentieel. Tijdens de opleiding maak je kennis met de Franse en Engelse vaktaal en verwerf je basiskennis Duits of Spaans.

In het derde bachelorjaar gebruik je de verworven kennis om een kleinschalig, maar praktijkrelevant onderzoek uit te voeren. Je kiest voor het eerst ook een aantal keuzeopleidingsonderdelen die je aanmoedigen om na te denken over de afstudeerrichting in de masteropleiding.