Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Handelswetenschappen


Handelswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOROPLEIDING

In de bachelor handelswetenschappen verwerf je een basiskennis in de bedrijfseconomische domeinen: bedrijfskunde, economie, boekhouden, financiën, marketing, logistiek… Daarnaast wordt je kwantitatief-analytisch vermogen aangesterkt in opleidingsonderdelen zoals wiskunde en statistiek. Ook is er aandacht voor algemeen vormende disciplines zoals psychologie en rechten. Eveneens hebben ondernemerschapsvaardigheden een prominente plaats in de opleiding. Ieder opleidingsjaar is er een praktijkgericht integrerend opleidingsonderdeel waarin je de opgedane kennis integreert in een project. Zo analyseer je tijdens de bedrijfsscan een bedrijf vanuit verschillende invalshoeken en geef je als een echte professional advies op maat. Meer nog: samen met enkele medestudenten start je een eigen onderneming op.

Om je maximaal te ondersteunen in het eerste jaar wordt kort op de bal gespeeld door vier evaluatiemomenten te organiseren waardoor je snel feedback krijgt. Daarnaast is er ook een tutorwerking voor de opleidingsonderdelen wiskunde, boekhouden en statistiek waarin succesvolle hogerejaarsstudenten je helpen met jouw vragen.