Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Ingenieurswetenschappen


Ingenieurswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DE MASTEROPLEIDING APPLIED PHYSICS AAN DE TU/E

Opleiding tot natuurkundig ingenieur

Na de bacheloropleiding in de fysica aan de UHasselt kun je rechtstreeks instromen in verschillende tweejarige masteropleidingen. Eén van die masteropleidingen is de master in Applied Physics aan de TU/e. Hiervoor volg je in het derde bachelorjaar het tweede semester aan de TU/e.

De masteropleiding in Applied Physics biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in natuurkundige verschijnselen, nieuwe technologieën en meetmethoden. De opleiding bestaat voor een groot deel uit stages, zodat je leert om je technische en wetenschappelijke kennis toe te passen in een onderzoekomgeving. De specialisaties worden hieronder opgesomd.

  • Nano physics: het analyseren, construeren en manipuleren van materialen op nanometerschaal;
  • Plasma physics: plasma’s en hun toepassingen, en toepassingen van ionenbundels;
  • Transport physics: fundamentele aspecten van (warmte-) transport in vloeistoffen en gassen. Ook de richting klinische fysica is hier een onderdeel van. (ontwikkeling van fysische meetmethoden en –instrumenten voor laboratoria, industrie en biomedische toepassingen, zoals nieuwe MRI scanners);
  • Fusion: onderzoek doen naar de mogelijkheden van kernfusie en de toepassingen daarvan. (dit wordt in de toekomst een aparte masteropleiding binnen de TU/e);
  • Polymers and Composites: de ontwikkeling van nieuwe materialen als alternatief voor natuurlijke materialen;
  • Broadband Telecommunication Technologies: integratie van kennis uit de vakgebieden elektrotechniek, wiskunde en informatica, natuurkunde, scheikundige technologie en technologiemanagement.