Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Ingenieurswetenschappen


Ingenieurswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DE MASTEROPLEIDING INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS AAN DE TU/E

Opleiding tot wiskundig ingenieur

Na de bacheloropleiding in de wiskunde aan de UHasselt kun je rechtstreeks instromen in verschillende tweejarige masteropleidingen. Eén van die masteropleidingen is de master in Industrial & Applied Mathematics aan de TU/e. Afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest in de master, neem je een bepaald keuzepakket op in de bacheloropleiding.

Industrial and Applied Mathematics speelt een essentiële rol bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarin worden namelijk steeds vaker wiskundige modellen, geavanceerde simulaties en (computer)berekeningen gebruikt.

In de masteropleiding Industrial and Applied Mathematics kun je afstuderen in één van de volgende drie specialisaties:

  • Computational Science and Engineering: het analyseren en simuleren van complexe fysische en technologische processen;
  • Discrete Mathematics and Applications: security (de wiskunde van digitale opslag en beveiliging van data), crystallografische roosters, optimalisering van netwerken en chips, computeralgebra en cryptografie. Deze specialisatie is uniek in Nederland en in België;
  • Statistics, Probability, and Operations Research: het oplossen van bedrijfskundige problemen, zoals organisatievraagstukken en planningen, en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

De faculteit biedt tevens een lerarenopleiding wiskunde aan. Studenten kunnen (een internationale) stage lopen en hun afstudeerproject doen bij een bedrijf, een overheidsinstelling of bij de TU/e zelf.