Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FLEXIBEL STUDEREN VOOR WERKSTUDENTEN

Heb je interesse in verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement? Wil je een (voltijdse) job combineren met een studie op academisch niveau en zo een (tweede) masterdiploma behalen? Dan is er voor jou het flexibele studietraject "Master in Transportation Sciences by distance learning". Het distance learning programma wordt in het Engels gedoceerd. Je volgt les in een groep van internationale studenten.

Het cursusmateriaal, inclusief video's van de colleges, wordt beschikbaar gesteld op een e-learningplatform. De stage en de masterproef kunnen worden uitgevoerd op je werkplek. De examens worden afgenomen op de campus van de UHasselt, daardoor is tot maximaal 3 keer per academisch jaar (afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de opgenomen opleidingsonderdelen) telkens enkele dagen aanwezigheid op de campus vereist.

Het programma voor afstandsonderwijs kan op eigen tempo worden voltooid en voor elk opleidingsonderdeel dat u voltooit, kan een certificaat worden aangevraagd. Het volledige programma kan in 3 jaar worden afgerond, inclusief de stage en de masterproef.

Het diploma is volledig gelijkgesteld aan het diploma Master of Transportation Sciences. 

Troeven

Multi-disciplinair: duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid benaderd vanuit de invalshoeken economie, infrastructuur, gedrag, stedelijk beheer en milieu.

  • Flexibel: het programma is opgebouwd uit modules, je bepaalt zelf je studietempo door de hoeveelheid vakken die je per semester opneemt. Ben je enkel geïnteresseerd in een bepaalde module, dan kan je hiervoor een certificaat behalen onder creditcontract.
  • Internationaal: de onderwijstaal is Engels. Als onderdeel van je stage trekken we naar Zweden en Denemarken op studiereis. Je medestudenten komen uit heel Europa en internationale docenten behoren tot het professorenkorps. Op die manier kun je ervaring en expertise uitwisselen en toetsen aan een internationaal kader.
  • Praktijkgericht: stage en masterproef maken samen een belangrijk deel uit van de masteropleiding (54 van 120SP). Als werkstudent heb je de mogelijkheid om stage en masterproef maximaal te laten aansluiten bij je job, zodat de opleiding reeds tijdens je studie al resultaat oplevert voor jezelf en je werkgever.
  • Begeleide zelfstudie: als student kan je gebruik maken van de elektronische leeromgeving Blackboard … Voor vragen of extra informatie kun je terecht bij het onderwijsteam. Zij helpen om het door jou gekozen studietraject zo vlot mogelijk te laten verlopen. Waar het kan, worden video conference tools ingeschakeld om onnodige verplaatsing overbodig te maken.

Alle info over het distance learning programma vind je hier »  

 

NVAO accreditatie

 

 

 

De bachelor/master Mobiliteitswetenschappen is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.