Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERWIJS IN CIJFERS

Inschrijvingen generatiestudenten Universiteit Hasselt en transnationale Universiteit Limburg (*)

Opleiding 2018-19
01.02.2019
2019-20
01.02.2020
2020-21
01.02.2021
faculteit architectuur en kunst      
• Architectuur 77 72 87
• Interieurarchitectuur 40 55 64
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen      
• TEW 96 68 73
• Handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica 75 58 57
• Handelswetenschappen 121 151 119
school voor mobiliteitswetenschappen 12 17 12
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen      
• Geneeskunde 40 37 63
• Biomedische wetenschappen* 113 133 152
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 193 186 184
faculteit rechten* 170 161 146
faculteit revalidatiewetenschappen 166 183 171
faculteit wetenschappen      
• Biologie 31 27 42
• Chemie 32 29 24
• Fysica 25 19 19
• Informatica* 44 45 42
• Wiskunde 12 16 16
Totaal 1247 1257 1271

Inschrijvingen studenten bachelor- en masteropleidingen,
schakel- en voorbereidingsprogramma's,
doctoraat en specifieke lerarenopleiding Universiteit Hasselt en tUL

Opleiding 2018-19
01.02.2019
2019-20
01.02.2020
2020-21
01.02.2021
faculteit architectuur en kunst 574 584 626
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen 1437 1484 1443
school voor mobiliteitswetenschappen 208 246 255
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen 744 744 830
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 914 879 860
faculteit rechten* 757 755 718
faculteit revalidatiewetenschappen 854 839 825
faculteit wetenschappen 841 844 877
school voor educatieve studies 15 84 112
Totaal 6344 6459 6546