Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERWIJS IN CIJFERS

Inschrijvingen generatiestudenten Universiteit Hasselt en transnationale Universiteit Limburg (*)

Opleiding 2015-16
01.02.2016
2016-17
01.02.2017
2017-18
01.02.2018
faculteit architectuur en kunst      
• Architectuur 72 60 89
• Interieurarchitectuur 40 43 38
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen      
• TEW 111 105 86
• Handelsingenieur 64 - -
• Handelsingenieur in de beleidsinformatica 16 - -
• Handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica - 65 64
• Handelswetenschappen 134 105 128
school voor mobiliteitswetenschappen 17 11 17
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen      
• Geneeskunde 33 53 53
• Biomedische wetenschappen* 169 152 153
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 261 202 220
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 186 163 170
faculteit rechten* 203 167 176
faculteit wetenschappen      
• Biologie 35 32 34
• Chemie 23 29 24
• Fysica 19 16 27
• Informatica* 48 49 35
• Wiskunde 13 8 11
Totaal 1444 1260 1325

Inschrijvingen studenten bachelor- en masteropleidingen,
schakel- en voorbereidingsprogramma's,
doctoraat en specifieke lerarenopleiding Universiteit Hasselt en tUL

Opleiding 2015-16
01.02.2016
2016-17
01.02.2017
2017-18
01.02.2018
faculteit architectuur en kunst 538 503 557
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen 1143 1190 1341
school voor mobiliteitswetenschappen 162 152 189
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen 1634 1587 1642
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 869 889 913
faculteit rechten* 842 794 781
faculteit wetenschappen 854 857 832
Totaal 6042 5982 6255