Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERWIJS IN CIJFERS

Inschrijvingen generatiestudenten Universiteit Hasselt en transnationale Universiteit Limburg (*)

Opleiding 2014-15
01.02.2015
2015-16
01.02.2016
2016-17
01.02.2017
faculteit architectuur en kunst      
• Architectuur 63 72 60
• Interieurarchitectuur 32 40 43
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen      
• TEW 121 111 105
• Handelsingenieur 70 64 -
• Handelsingenieur in de beleidsinformatica 15 16 -
• Handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica - - 65
• Handelswetenschappen - 134 105
school voor mobiliteitswetenschappen 12 17 11
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen      
• Geneeskunde 45 33 53
• Biomedische wetenschappen* 202 169 152
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 197 261 202
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 188 186 163
faculteit rechten* 203 203 167
faculteit wetenschappen      
• Biologie 30 35 32
• Chemie 19 23 29
• Fysica 13 19 16
• Informatica* 44 48 49
• Wiskunde 6 13 8
Totaal 1260 1444 1260

Inschrijvingen studenten bachelor- en masteropleidingen,
schakel- en voorbereidingsprogramma's,
doctoraat en specifieke lerarenopleiding Universiteit Hasselt en tUL

Opleiding 2014-15
01.02.2015
2015-16
01.02.2016
2016-17
01.02.2017
faculteit architectuur en kunst 534 538 503
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen 974 1143 1190
school voor mobiliteitswetenschappen 162 162 152
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen 1612 1634 1587
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 807 869 889
faculteit rechten* 874 842 794
faculteit wetenschappen 800 854 857
Totaal 5763 6042 5982