Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TEAM EN CONTACT

Directie

   
  Prof. dr. Karin Coninx  |  vicerector onderwijs
T: +32 (0)11 26 80 27
E: karin.coninx@uhasselt.be
   
dr. Elly Quanten  |  directeur onderwijs
T: +32 (0)11 26 80 37
E: elly.quanten@uhasselt.be

 

Diensten

 1. Dienst Onderwijsorganisatie
 2. Dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie 
 3. Dienst Kwaliteitszorg
 4. Dienst Studieadvies en -begeleiding
 5. Dienst Studentenadministratie
 6. Dienst Studentenvoorzieningen
 7. Open Universiteit

Dienst Onderwijsorganisatie

   
Lien Mampaey 
T: +32 (0)11 26 90 13
E: lien.mampaey@uhasselt.be  

- onderwijs-, examen-, rechtspositieregeling
- opvolgen en implementeren van externe regelgeving onderwijs
- stagecontracten
- samenwerkingsakkoorden
   

dr. Lieve Quanten
T: +32 (0)11 26 81 74
E: lieve.quanten@uhasselt.be

- secretariaat onderwijsraad
- beheer van data-analyses
- academische kalenders
- diplomering gezamenlijke doctoraten
- toepassing taalregeling
- kaderverdeelmodel m.b.t. onderwijs
- jaarverslag onderwijs
- beheer samenstellingen examencommissies en OMT's
- centrale ombuds

   

Natalie Lefevere
T: +32 (0)11 26 90 67
E: natalie.lefevere@uhasselt.be

- agendabeheer vicerector onderwijs en directeur onderwijs
- actualisatie samenstellingen examencommissies en OMT's
- beheer facultaire academische kalenders
- actualisatie website/intranet DOW
- actualisatie jaarverslag onderwijs
- praktische ondersteuning evenementen/activiteiten DOW
- CRM contacten DOW
- coördinatie septembercursussen
- administratieve ondersteuning bezoek visitatiecommissies
- coördinatie introductiedagen

   
 

Sofie Vertommen  
T: +32 (0)11 26 81 79
E: sofie.vertommen@uhasselt.be

- coördinatie databank onderwijsorganisatie
- secretariaat overlegplatform onderwijsorganisatie
- beheer opleidingsaanbod
- vorm van diploma's
- toelatingsdossiers buitenlandse studenten
- website onderwijs
- plaatsvervangende centrale ombuds
- procedure afwijkende toelating

   
  Sofie Swinnen

T: +32 (0)11 26 91 95
E: sofie.swinnen@uhasselt.be

- EVC-coördinator

   
  Veerle Conings

T: +32 (0)11 26 81 63
E: veerle.conings@uhasselt.be

- innovatieve onderwijsprojecten

   
 

Manu Villé 
E: manu.ville@uhasselt.be

- taalondersteuning

Dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie

Dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie (OODI) is de onderwijskundig ondersteunende dienst van de UHasselt, die de brug vormt tussen de opleidingen en de dienst Onderwijs. Momenteel bestaat de dienst uit acht enthousiaste medewerkers die samen volgend takenpakket vervullen:

· Dienst OODI ondersteunt curriculumdesign op vraag van het OMT, bijvoorbeeld bij curriculumhervormingen. Elke opleiding heeft zijn eigen ondersteuner. Ook individuele docenten kunnen bij OODI terecht met vragen en/of problemen. De dienst ontwikkelt ondersteunende instrumenten voor curriculumdesign.

· Dienst OODI vertaalt het onderwijsbeleid proactief naar de opleidingen. Hiertoe neemt ze zelf het initiatief binnen de opleidingen. Doel is het onderwijs wetenschappelijk te onderbouwen, te ondersteunen en te optimaliseren.

· Dienst OODI ondersteunt de opleidingen bij het VISIO-O proces en biedt de onderwijskundige invalshoek bij de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten op instellingsniveau.

· Dienst OODI verzorgt de onderwijskundige professionalisering voor stafleden. Docenten kunnen deelnemen aan één van de trajecten of thematische modules of via hun OMT een professionalisering op maat aanvragen. Ook ondersteuning bij opleidingsonderwijsdagen is mogelijk. Dienst OODI organiseert bovendien de jaarlijkse universiteitsbrede onderwijsdag. Het volledige professionaliseringsaanbod is terug te vinden op intranet via deze link

· Dienst OODI werkt aan visieontwikkeling over onderwijs, evaluatie, diversiteit,…. en werkt zo mee aan de onderwijskundige beleidsplannen van de universiteit. Een duidelijke visie biedt handvatten bij de vormgeving van het onderwijs.

· Dienst OODI ontwikkelt continu haar expertise. Elke ondersteuner verdiept zich in een eigen expertisedomein. Zo kan de dienst de opleidingen ondersteunen en de UHasselt zich profileren als instelling met onderwijsexpertise.

Dienst OODI is steeds bereikbaar op het algemene e-mailadres: onderwijsontwikkeling@uhasselt.be

Alle producten van Dienst OODI, zoals visieteksten, instrumenten voor curriculumdesign, documenten van professionalisering, … zijn terug te vinden op Blackboard in de community 'Onderwijsontwikkeling'.

 

Cynthia De Bruycker  
Coördinator dienst OODI

T:      +32 (0)11 26 91 70
E:      cynthia.debruycker@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Architectuur (ba + ma)
- Interieurarchitectuur (ba + ma)

Expertisedomein:
- Curriculumdesign

 

Annick Hayen
T: +32 (0)11 26 90 64
E: annick.hayen@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Handelsingenieur (ba + ma)
- Beleidsinformatica (ba + ma)
- Toegepaste economische wetenschappen (ba + ma)
- School voor Mobiliteit (ba + ma)

 

Bie Nielandt
T:     +32 (0)11 26 86 78
GSM +32 (0) 494 53 53 77
E:     bie.nielandt@uhasselt.be

Expertisedomein:
- Diversiteit
- Onderwijsprofessionalisering

 

NN 

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Fysica (Ba)
- Statistiek/Statistics (ma)
- Chemie (ba)

 

Gwendoline Somers
T: +32 (0)11 26 81 64
E: gwendoline.somers@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Rechten (ba + ma)

Expertisedomein:
- Evaluatie

 

Lotte De Mol  
T: +32 (0)11 26 85 64
E: lotte.demol@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Biomedische Wetenschappen (ba + ma)
- Wiskunde (ba)
- Biologie (ba)
- Handelswetenschappen (ba)
- Management (ma)

 

Tom Ooms
T: +32 (0)11 26 85 95
E: tom.ooms@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Industrieel Ingenieur (ba + ma)
- Informatica (ba + ma)

 

Wendy Schouteden
T:+32 (0)11 26 90 87
E: wendy.schouteden@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Geneeskunde (ba)
- Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen (ba + ma)

Expertisedomein:
- Integratie onderzoek in onderwijs

 

Jolien Notermans
T:+32 (0)11 26 90 87
E: jolien.notermans@uhasselt.be 

Expertisedomein:
- Begeleiden bachelor/masterproeven 

Dienst Kwaliteitszorg

   

Caroline Groven
T: +32 (0)11 26 90 59
E: caroline.groven@uhasselt.be

- instellingsreview
- externe kwaliteitszorg
- VISIO-O: rapport visiecommissie, strategieplan, strategiedag, statusrapport en dialoogdag

Sofie Swinnen
T: +32 (0)11 26 91 95
E: sofie.swinnen@uhasselt.be

- coördinatie kwaliteitszorginstrumenten en -processen
- coördinatie doceergedrag
- VISIO-O: opleidingsportfolio
- monitoring onderwijsbeleid

 

Veerle Conings
T: +32 (0)11 26 90 59
E: veerle.conings@uhasselt.be

- coördinatie curriculumwijzigingen
- Commissie Hoger Onderwijs - Toets Nieuwe Opleiding
- VISIO-O: rapport onderwijskwaliteit en validatiecriteria, rapport visiecommissie, strategieplan, strategiedag

Dienst Studieadvies en -begeleiding

 • Studiemethode
 • Studieplanning
 • Studiekeuze
 • Concentratie
 • Faalangst
 • Aanvragen van redelijke faciliteiten bij het onderwijs en de examens


Veerle Smeers
Coördinator studieadvies en -begeleiding

T: +32 (0)11 26 87 09
E: veerle.smeers@uhasselt.be 

  Studiebegeleider Back-up
Faculteit ARK
Bachelor en Master Architectuur Sanne Drees Veerle Smeers
Bachelor en Master Interieurarchitectuur Sanne Drees Veerle Smeers
Faculteit BEW
Bachelor en Master TEW, HI en BI Melanie Hoeyberghs Özlem Yalçi
Handelswetenschappen Melanie Hoeyberghs Özlem Yalçi  
Faculteit GLW
Bachelor Geneeskunde Özlem Yalçi Sanne Drees  
Bachelor en Master Biomedische Wetenschappen Özlem Yalçi Sanne Drees  
Bachelor en Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie        Özlem Yalçi Sanne Drees  
Faculteit IIW
Bachelor en Master ind. wet. Sanne Drees Veerle Smeers  
Faculteit REC
Bachelor en Master Rechten Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
Faculteit WET
Bachelor Wiskunde, Fysica, Chemie, Biologie Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
Bachelor en Master Informatica Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
Master of Statistics Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
School voor Mobiliteitswetenschappen
Bachelor en Master Mobiliteitswetenschappen Sanne Drees Veerle Smeers  

Dienst Studieloopbaanbegeleiding

 • Studietrajecten
 • Aanvragen voor examencommissies
 • Ondersteuning examencommissies
 • Ondersteuning kwaliteitszorg van de opleidingen


Heleen Vliex

Coördinator studieloopbaanbegeleiding

T: +32 (0)11 26 86 91
E: heleen.vliex@uhasselt.be 

  Studieloopbaanbegeleider
Faculteit ARK
Bachelor en Master Architectuur Lut Van den Bosch
Bachelor en Master Interieurarchitectuur Alida Van Wijck
Faculteit BEW
Bachelor en Master TEW, HI en BI Klara Vrolix
Master of Management Annelies Clijsters
Specifieke Lerarenopleiding Annelies Clijsters
Handelswetenschappen Annelies Clijsters  
Faculteit GLW
Bachelor Geneeskunde Heleen Vliex  
Bachelor en Master Biomedische Wetenschappen Heleen Vliex  
1e en 2e Bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie        Annelies Clijsters  
3e Bachelor en Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Martine Luwel
Faculteit IIW
Bachelor en Master ind. wet. Kathleen Bovin  
Faculteit REC
Bachelor en Master Rechten Lin Wu  
Faculteit WET
Bachelor Wiskunde, Fysica, Chemie, Biologie Tine Huygh  
Bachelor en Master Informatica Tine Huygh  
Master of Statistics Lin Wu  
School voor Mobiliteitswetenschappen
Bachelor en Master Mobiliteitswetenschappen Tine Huygh  

Dienst Studentenadministratie

 • Algemeen studentensecretariaat (inschrijvingen, studentenkaarten, studentendossier/attesten, studiegelden, diploma's)
 • Administratieve ondersteuning studietraject (studiecontract, leerkrediet) 
 • Administratieve ondersteuning examencommissies (puntenadministratie)
 • Administratie van de exchange-studenten/buitenlandse studenten
 • PAT-procedure
 • Lessen- / examenroosters
 • Gezamenlijke doctoraten


Saskia Bas

Coördinator studentenadministratie

T: +32 (0)11 26 90 86
E: saskia.bas@uhasselt.be 

 

Lut Luts & Tina Truyens
studiegelden

T: +32 (0)11 26 81 01 / +32 (0)11 26 80 61 
E: lut.luts@uhasselt.be / tina.truyens@uhasselt.be 

 

Annie Vanheusden
onthaal campus Hasselt

T: +32 (0)11 26 81 08
E: annie.vanheusden@uhasselt.be

 

Eveline Houbben
onthaal campus Diepenbeek

T: +32 (0)11 26 90 71
E: eveline.houbben@uhasselt.be

 

Josiane Hermans
REC

T: +32 (0)11 26 87 97
E: josiane.hermans@uhasselt.be

 

Marie-Rose Vleugels
BEW

T: +32 (0)11 26 87 38
E: marierose.vleugels@uhasselt.be

 

Leen Jorissen
MOB, buitenlandse studenten

T: +32 (0)11 26 81 76
E: leen.jorissen@uhasselt.be

 

Martine Vleugels
WET, GEN, BMW

T: +32 (0)11 26 87 36
E: martine.vleugels@uhasselt.be

 

Vicky Vanhille
ReKi

T: +32 (0)11 26 90 69
E: vicky.vanhille@uhasselt.be

 

Karine De Vocht
IIW

T: +32 (0)11 26 90 70
E: karine.devocht@uhasselt.be

 

Katia Moretti
AR, IA

T: +32 (0)11 26 90 68
E: katia.moretti@uhasselt.be

 

Erika Vandersmissen
exchange studenten

T: +32 (0)11 26 81 69
E: erika.vandersmissen@uhasselt.be

 

Ines Boonen
lessenroosters REC, GEN, BMW, WET

T: +32 (0)11 26 80 54
E: ines.boonen@uhasselt.be

 

Brigitte Blokken & Inge Jacobs
lessenroosters ARK, ReKi

T: +32 (0)11 26 80 60 / +32 (0)11 26 87 41
E: brigitte.blokken@uhasselt.be / inge.jacobs@uhasselt.be 

 

Hilde Cleeren
lessenroosters BEW, MOB

T: +32 (0)11 26 90 77
E: hilde.cleeren@uhasselt.be

 

Veronique Vrancken
lessenroosters IIW

T: +32 (0)11 29 21 49
E: veronique.vrancken@uhasselt.be

 

Claire Prenten
doctoraten

T: +32 (0)11 26 80 46
E: claire.prenten@uhasselt.be 

Dienst Studentenvoorzieningen 

 • Voeding
 • Huisvesting
 • Sociale dienstverlening
 • Medische en psychologische dienstverlening
 • Vervoer
 • Studentenwerking


Barbara Swennen

Coördinator studentenvoorzieningen

T: +32 (0)11 26 80 55
E: barbara.swennen@uhasselt.be 

 

Evi Thys
cultuur, jobdienst

T: +32 (0)11 26 81 72
E: evi.thys@uhasselt.be; cultuur@uhasselt.be; studentenjobs@uhasselt.be

 

Sabrina Polus 
jobdienst

T: +32 (0)11 26 80 56
E: sabrina.polus@uhasselt.be; studentenjobs@uhasselt.be

 

Inge Jacobs
jobdienst

T: +32 (0)11 26 87 41
E: inge.jacobs@uhasselt.bestudentenjobs@uhasselt.be

 

Sofie Hoste 
huisvesting

T: +32 (0)11 26 80 56
E: sofie.hoste@uhasselt.be; huisvesting@uhasselt.be

 

Hanne Kuczwalski
vervoer, studentenwerking

T: +32 (0)11 26 90 12
E: hanne.kuczwalski@uhasselt.bevervoer@uhasselt.be

 

Liesbeth Huber
sociale en financiële dienstverlening

T: +32 (0)11 26 80 64
E: liesbeth.huber@uhasselt.be; socialedienst@uhasselt.be

 

Majken Klomp
studentenpsycholoog

T: +32 (0) 11 26 90 48
E: studentenpsycholoog@uhasselt.be

 

Philip Swerts
studentenpsycholoog

T: +32 (0) 11 26 87 09
E: studentenpsycholoog@uhasselt.be

 

Marc Thoelen
ondersteuning en huisvesting buitenlandse studenten

T: +32 (0)11 26 81 77
E: marc.thoelen@uhasselt.be

 

Katleen Dewit – Martine Libens
sportcoördinator

T: +32 (0)11 26 81 16
E: katleen.dewit@uhasselt.be; martine.libens@uhasselt.be ; sport@uhasselt.be

 

Patrick Carmans
cursusdienst

T: +32 (0)11 26 81 04
E: patrick.carmans@uhasselt.be

 

Greta Jacobs
onthaal Diepenbeek

T: +32 (0)11 26 90 78
E: greta.jacobs@uhasselt.be

 

Karen Maes
campusboekhandel

T: +32 (0)11 26 80 59
E: karen.maes@uhasselt.be

 

Etienne Wysmans
VEDO-project

T: +32 (0)11 26 80 69
E: etienne.wysmans@uhasselt.be