Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RADEN


De Onderwijsraad (OWR) adviseert het College van Decanen (CvD) en de bevoegde universiteitsbesturen inzake onderwijsgebonden materies, o.a. onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, kwaliteitszorg, onderwijsconcepten en onderwijsinnovatie, …

De OWR geeft onder meer advies over :

 • onderwijscurricula (op voorstel van de faculteiten);
 • onderwijs- en examenregeling;
 • academische kalender;
 • kwaliteitszorg van het onderwijs.

 

Samenstelling:

 • vicerector onderwijs (voorzitter);
 • twee vertegenwoordigers uit verschillende opleidingen voor faculteiten met minstens twee opleidingen (aansluitende bachelor- en masteropleidingen worden in deze als één opleiding beschouwd). Voor de fac. ARK wordt er geen vertegenwoordiger uit de discipline Kunsten aangesteld;
 • één vertegenwoordiger vanuit de overige faculteiten en School voor Mobiliteitswetenschappen;
 • één vertegenwoordiger vanuit de School voor Educatieve Studies;
 • één vertegenwoordiger van het AAP;
 • één student;
 • waarnemers: directeur onderwijs en één student
 • secretaris (zonder stemrecht)

De huidige samenstelling vindt u hier.