Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RADEN


De Onderwijsraad (OWR) adviseert het College van Decanen (CvD) en de bevoegde universiteitsbesturen inzake onderwijsgebonden materies, o.a. onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, kwaliteitszorg, onderwijsconcepten en onderwijsinnovatie, …

De OWR geeft onder meer advies over :

 • onderwijscurricula (op voorstel van de faculteiten);
 • onderwijs- en examenregeling;
 • academische kalender;
 • kwaliteitszorg van het onderwijs.

 

Samenstelling:

 • vicerector onderwijs (voorzitter)
 • voorzitters OMT's van de faculteiten
 • één vertegenwoordiger van het AAP
 • zeven studenten (1 per faculteit)
 • directeur onderwijs
 • stafmedewerker onderwijs (secretaris)

De huidige samenstelling vindt u hier.

 • Faculteit Rechten
  • OMT Rechten
   Het opleidingsbestuur Rechten vervangt het OMT.