Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur in de beleidsinformatica


Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA MASTEROPLEIDING IN DE BELEIDSINFORMATICA

Tijdens de masteropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica leer je de inzichten uit de bacheloropleiding toepassen en vertalen in een concurrentievoordeel en verschuift de focus van het begrijpen van bedrijven en hun processen naar het zelf ontwerpen van bedrijfsprocessen en de informatie-architectuur. De master is opgebouwd uit drie verplichte focustrajecten en één vrij te kiezen minortraject.

Focus 1: business data scientist

Bedrijven beschikken over steeds grotere hoeveelheden data en zoeken naar manieren om deze om te zetten naar bedrijfswaarde.

De masteropleiding versterkt daarom je kwantitatieve en analytische vaardigheden. Je leert bedrijfsdata te analyseren, resultaten doeltreffend en professioneel te communiceren en bedrijfsbeslissingen op basis van data en informatie te onderbouwen.

Focus 2: business process analyst

Ondernemingen schenken steeds meer aandacht aan hun bedrijfsprocessen omdat men beseft dat duurzame bedrijfswaarde vaak het gevolg is van unieke en efficiënte bedrijfsprocessen.

De masteropleiding speelt in op deze trend en leert je processen te analyseren, te verbeteren en de gevolgen van je verbeteringen in te schatten. Daarnaast ben je ook in staat de nodige systeemarchitectuur uit te werken om deze processen in de praktijk te realiseren.

Focus 3: IT business innovation

Talrijke mobiele apps en bedrijven zoals Netflix, Uber, Airbnb illustreren hoe de bedrijfswereld onder invloed van IT innovatie aan het veranderen is. In de masteropleiding bestudeer je verschillende bedrijfsmodellen die beschrijven hoe en waarom dit soort ondernemingen succesvol zijn. Je leert al je inzichten en vaardigheden uit de opleiding te vertalen om als bedrijfsarchitect innovatieve informatiegedreven bedrijfsmodellen uit te werken.


MINOR: een opleiding op maat van je interesses

Naast één keuzevak per masterjaar, biedt de opleiding beleidsinformatica maar liefst 5 minortrajecten aan om je masteropleiding op maat te maken van je eigen interesses. Indien je je vakinhoudelijke kennis wenst uit te breiden, kies je ofwel voor een verbredende minor waarbij je je bedrijfseconomische kennis uitbreidt (vb. finance, marketing, logistiek…), ofwel voor een verdiepende minor waarbij je je kennis over beleidsinformatica aansterkt. Ook kan je kiezen om een onderzoeksminor te volgen als voorbereiding op een academische loopbaan, of een onderwijsminor als voorbereiding op een loopbaan in het secundair onderwijs. Tot slot behoort ook een bedrijfsstage van enkele maanden, in binnen- of buitenland, tot de mogelijkheden om je minor mee in te vullen.