Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Visie en beleid

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MEELIFTEN OP TOPONDERZOEK EN INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE NODEN

De Universiteit Hasselt is een onafhankelijke, innovatieve universiteit met een sterke regionale verankering maar tegelijk een uitgesproken internationale oriëntatie. Ze staat voor excellent onderwijs, toponderzoek in speerpuntdomeinen en actieve betrokkenheid bij innovatie en ondernemerschap. Zij streeft naar academische excellentie, gecombineerd met economische en maatschappelijke relevantie. De universiteit wil ook de participatie aan hoger onderwijs verhogen, en biedt een dynamische omgeving waarin alle studenten en personeelsleden hun talenten ten volle kunnen ontplooien.    
Ze organiseert aantrekkelijke bachelor, master en PhD programma’s van hoog academisch niveau, gekenmerkt door een sterke inbedding in onderzoek enerzijds, en de integratie van ‘lifelong employability’ anderzijds. De onderwijsprogramma’s maken gebruik van innovatieve en effectieve onderwijs- en leervormen.

Het garanderen van excellent academisch onderwijs, gebaseerd op de innovatieve inzichten over leren en opleiden kan maar gerealiseerd worden als dit op een wetenschappelijk onderbouwde wijze wordt aangepakt. De UHasselt wil dan ook inzetten op onderzoek van onderwijs en heeft hiervoor een structuur uitgebouwd waarin onderwijskundige onderzoekers en onderzoekers uit de vakdiscipline kunnen samenwerken rond onderwijstopics. Dit zal niet alleen onderzoeksresultaten opleveren die ten goede komen van de kwaliteit en de innovatie van het onderwijs, maar tevens bijdragen tot de onderwijskundige professionalisering van het docententeam.