Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur in de beleidsinformatica


Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERWIJSAANPAK

Het onderwijsconcept van de bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica

Het BI onderwijsconcept vertrekt vanuit het uniek onderwijsmodel van de Universiteit Hasselt en streeft er naar masters te vormen:

  • met relevante BI-competenties,
  • die zichzelf correct kunnen inschatten (interesses, doelen, sterktes, zwaktes,...),
  • en die over de nodige managementvaardigheden beschikken om hun doelen te realiseren.

Om dit te realiseren zetten we bij beleidsinformatica niet enkel in op competenties, maar ook op zelfsturing.

 

Elseline Senave, bachelorstudent handelsingenieur in de beleidsinformatica

“Dankzij de begeleide zelfstudie zijn uitdaging en ondersteuning in perfecte symbiose. De kleinschaligheid van de universiteit en de alteratie tussen hoorcolleges, werkzittingen en responsiecolleges zorgen ervoor dat de drempel om hulp te vragen drastisch verlaagd wordt, waardoor iedere student zich op zijn eigen tempo kan ontplooien binnen het universiteitswezen. Hierbij worden dankzij de jaarlijkse bedrijfsbezoeken, barbecue en BI-dag praktijk en groepsgevoel niet uit het oog verloren. Zo ben je binnen Beleidsinformatica als student meer dan alleen een nummer, een gezicht in de massa, één onder velen. Je ontplooit je tot de best mogelijke versie van jezelf en leert zo mee te bouwen aan een toekomst waarin data, procesanalyse en innovatie centraal staan.” 

Zelfsturing:

​De sturing die studenten nodig hebben bouwen we geleidelijk af zodat de studenten doorheen de bacheloropleiding volgende essentiële vaardigheden verwerven:

  • Doelen stellen
  • Prioriteiten vastleggen
  • Planning opstellen
  • Leren uit ervaringen, feedback en fouten

de rol van de docent doorheen de bacheloropleiding evolueert naar die van een coach en begeleider in plaats van een instructeur.

Concreet houdt dit in dat we als onderwijsteam tijd zullen vrijmaken binnen de opleidingsonderdelen in onze bacheloropleiding om deze vaardigheden aan te leren en bij te schaven.

 

Dorien Eerdekens, alumna handelsingenieur in de beleidsinformatica

“Elk jaar kom ik met veel plezier terug naar de jaarlijkse BBQ van BI, om bij te kletsen en iedereen nog eens te zien. En dat is ook meteen wat me bijblijft aan de opleiding: niet alleen heb ik er de beste jaren van mijn jeugd beleefd met (nu nog steeds) mijn beste vrienden, ik heb er ook veel geleerd, kritisch mogen zijn en heb er een hele nieuwe kant van mezelf leren kennen. Ik ben bij de Studentenraad gegaan, waar ik het reilen en zeilen van het unief vanop de eerste rij mocht meemaken. En na een jaar, en heel veel overtuigingskracht van mijn vrienden, heb ik me kandidaat gesteld voor voorzitter. Dat was ver buiten mijn comfort zone, maar ik zou het direct opnieuw doen. Tijdens die jaren heb ik zoveel meer geleerd dan tijdens de lessen van de opleiding zelf. Met het diploma alleen kan je wel wat, maar als pas afgestudeerde al een hoop ervaring hebben, daar ben je pas echt wat mee.” 

Onderwijsconcept master: focus op zelfsturing

​Een masterstudent is in staat autonoom aan een project te werken, dat vertrekt vanuit een concreet reëel bedrijfsprobleem. De studenten zullen in overleg treden met de klant (bedrijf) om de wensen van de klant te identificeren en zullen in overleg treden om de concrete doelen te bepalen, deze onder te verdelen in deeltaken en de nodige prioriteiten vast te leggen. De student maakt de nodige afspraken met de klant om feedback op tussentijdse resultaten te verzamelen. Indien de wensen en context van de klant doorheen het project wijzigen, kunnen de studenten gepast hun doelen en prioriteiten aanpassen.

​De rol van de docent bestaat erin om zijn expertise aan te bieden en de studenten inhoudelijk te ondersteunen om het project tot een goed einde te brengen. De student staat zelf in voor het vlotte verloop van het project.

 

Greg Van Houdt, masterstudent handelsingenieur in de beleidsinformatica

Toen ik me nog maar net had ingeschreven voor de opleiding BI, wist ik niet meteen wat ik ervan moest verwachten. Na de eerste dag op de UHasselt merkte ik echter al snel dat er rond de opleiding Beleidsinformatica enorm gewerkt wordt naar een groepsgevoel onder de studenten, maar de docenten blijven zeker niet op de zijlijn staan. In een relatief kleine groep leer je elkaar al snel beter kennen en is een babbeltje met de prof na de les absoluut niet beangstigend.

Dit uit zich ook in de onderwijsmethoden. In de bachelor wordt gewerkt met begeleide zelfstudie. Hierdoor kreeg ik de kans mijn eigen ding te doen zonder dat ik ooit het gevoel had dat ik aan mijn lot werd overgelaten. In de master heb ik nagenoeg volledige autonomie in de uit te voeren projecten, al blijven de docenten altijd ter beschikking voor advies.

Maar ook buiten de universitaire verplichtingen kon ik altijd bij mijn docententeam terecht. Zo krijg ik samen met twee andere studenten met een fris business idee, wat op zich los staat van de universiteit, ook ondersteuning van de gehele onderzoeksgroep BI. Dit kan gaan van het voorzien van een vergaderlokaal tot feedback op een eerste pitch van je idee tot zelfs het vormen van een testgroep voor prototyping. Kortom, ik studeer beleidsinformatica aan de Universiteit Hasselt niet enkel voor het diploma, ik ga voor de hele ervaring die erbij hoort.”