Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur in de beleidsinformatica


Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

3 FOCUSPUNTEN BELEIDSINFORMATICA

Innovatie. Net nog die nieuwe hit via Spotify gestreamd en even een WhatsApp gestuurd naar je vriend? Technologie is onderdeel geworden van ons leven: de manier waarop we communiceren, consumeren en zelfs produceren. De technologische evoluties en revoluties volgen elkaar in zo een snel tempo op, dat het wel lijkt of we elke week in een ander tijdperk leven. 

Als beleidsinformaticus zie jij het als een uitdaging om al deze technologie op een optimale manier te benutten. Jij gelooft rotsvast dat er andere, betere en meer interessante manieren zijn om zaken aan te pakken. De technologische vooruitgang die we dagelijks boeken biedt voor jou geweldige opportuniteiten. Jij begrijpt uitstekend hoe je technologie kan inzetten om de wereld van je werknemers, je klanten en misschien zelfs de samenleving te verbeteren. Jij houdt er niet van om dingen hetzelfde te doen. Jij bent zelfs niet tevreden met dingen beter te doen. Nee, jij wilt dingen anders doen. Jij wilt zijn zoals Amazon, zoals Apple, zoals Netflix, zoals Uber, zoals Bitcoin en zoveel andere inspirerende bedrijven die de wereld transformeren via een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.

Data science. Data is overal. Echt overal. Waarschijnlijk passeert er net een beetje data achter je, boven je hoofd, in je broekzak... je léést nu zelfs een beetje data. 

Er worden dagelijks zoveel gegevens aangemaakt, gewijzigd, verzonden en opgeslagen dat het haast niet te vatten is. Als data scientist besef je dat al deze data in documenten, in databanken, in de cloud en onderweg een enorm potentieel hebben. Voor jou heeft opgeslagen, geïsoleerde data geen betekenis. Het is maar door data te verbinden en te interpreteren, dat toegevoegde waarde ontstaat. Zo kan je gepersonaliseerde en unieke voorstellen samenstellen op maat van de klant. Denk hierbij maar aan voorstellen voor een volgend reisje, trending artiesten die zeker eens bekeken moeten worden, enzovoort. Jij ontdekt patronen en verbanden in data waarvan niemand wist dat ze bestonden. Deze nieuwe inzichten hebben een belangrijke meerwaarde voor het bedrijf. Ze dienen als een stevige onderbouw voor het maken van strategische, tactische en operationele beslissingen. Deze extra informatie die je kan leren uit data speelt vaak een doorslaggevende rol in het succes van een bedrijf.

Procesanalyse. Een proces is de opeenvolging van activiteiten die wordt uitgevoerd om een bepaald doel te bereiken. Processen zijn alomtegenwoordig en zelfs bijna allesbepalend. Ook het behalen van een diploma wordt voorafgegaan door een (leer)proces!

Als procesanalist ben je je zeer bewust van het belang van deze processen en begrijp je de link tussen de bedrijfsstrategie en de bedrijfsprocessen.

Jij houdt ervan om te analyseren op welke manier een bedrijf zijn processen dient in te richten om zijn bedrijfsdoelstellingen te halen. Jouw procesmodellen bevorderen de communicatie tussen departementen en mensen met een verschillende technische achtergrond. Samen met de ervaringsdeskundigen ga je onvermoeibaar op zoek naar mogelijke verbeteringen en efficiëntiewinsten.

Als procesanalist begeleid en stuur je niet enkel het ontdekken en uittekenen van procesmodellen. Je bent ook betrokken bij de automatisatie en zelfs de ingebruikname en monitoring van deze deze processen. Met jouw combinatie van economische kennis en interesse in technologie ben je immers de perfecte verbindingsman tussen business en IT. Jouw klare kijk op hoe processen, schermen en de onderliggende datastromen best georganiseerd worden, vormt een onmisbare schakel in het succes van jouw bedrijf.