Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Architectuur


Architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT NA JE OPLEIDING ARCHITECTUUR?

Wat na je opleiding?

De architect is een spilfiguur in het bouwproces. Architecten werken samen met de klant, de overheid en de aannemers. Een architect werkt steeds meer in een team. De opdracht van de architect wordt steeds complexer.

Beroepskeuzes

  • Zelfstandig architect
  • Architect in ontwerp- of studiebureau
  • Architect binnen bouwfirma’s of banken
  • Architect gespecialiseerd in vastgoed
  • Architect-ambtenaar binnen woonbeleid, monumentenzorg, stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningenbeleid
  • Leerkracht
  • Onderzoeker (PhD) binnen de onderzoeksgroep ArcK

Architecten werken samen met tal van professionelen (ingenieurs, veiligheids- en milieucoördinatoren, aannemers…) en spelen een centrale rol in de coördinatie, om het project tot een goed einde te brengen tot tevredenheid van de klant en de andere partners. De hoge eisen gesteld door de overheid vragen steeds meer specifieke expertise en overleg met diensten zoals ruimtelijke ordening, monumentenzorg, brandweer, dienst mobiliteit… Voor bijvoorbeeld stabiliteitsberekeningen, technische installaties of klimaatbeheersing
werkt men samen met ingenieurs. Voor het interieur worden interieurarchitecten ingeschakeld, vormgevers kunnen ondersteunend zijn voor presentaties. De klanten zijn privépersonen, maar vaak ook bedrijven, openbare besturen (steden, gemeenten, Vlaams Gewest…) en socialprofitorganisaties (ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen…).

Op de werf is de architect de coördinator van de aannemers, de bouwbedrijven, de toeleveringsdiensten… Coördinatie en communicatie vormen dan ook een belangrijk deel van het beroep.

Na je studies kun je een bijkomende stage van twee jaar volgen. Daarna ben je klaar om als architect zelfstandig aan het werk te gaan. Je kunt dan een eigen praktijk starten of – wat steeds meer gebeurt – in een ontwerpbureau of studiebureau aan de slag gaan. Dan ben je actief in een team waar iedereen zijn eigen competenties kan benutten. Er zijn vandaag ook heel veel kleine bureaus actief. Vaak zijn het studenten die samen afstuderen en besluiten om een eigen bureau op te starten. Anderen kiezen ervoor om bij grote bouwfirma’s of banken te gaan werken. Sommigen besluiten om een tijdje naar het buitenland te trekken, bv. voor een gespecialiseerde beroepsstage van 6 maanden.

Zij die eerder een commerciële roeping hebben, kunnen in vastgoed terechtkomen. Weer anderen starten een carrière als architect-ambtenaar. In stedelijke en regionale organisaties is er voortdurend nood aan architecten om dossiers te begeleiden, op te volgen en te sturen. Zowel het Vlaams Gewest en de provinciebesturen als de steden en gemeenten hebben behoefte aan goede architecten. Je kunt in allerlei diensten aan de slag: woonbeleid, monumentenzorg, stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningenbeleid...

Ook een loopbaan in het onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Als je meer van de onderzoekssfeer wil proeven, kun je doctoraatsonderzoek of toegepast onderzoek doen. Je kan ook een bijkomende masteropleiding volgen in binnen- of buitenland, bv. voor wie zich verder wil bekwamen in erfgoedzorg, stedenbouw, duurzaamheid ...