Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT NA JE OPLEIDING MOBILITEITSWETENSCHAPPEN?

Met een diploma mobiliteitswetenschappen kun je in een waaier van organisaties en beroepen terechtkomen. Zowel de overheid, bedrijven als de socialprofitsector hebben mobiliteitsdeskundigen nodig. De mobiliteitsdeskundige houdt rekening met de belangen van de betrokken partijen (van overheid tot individuele burger) en kan goed bemiddelen. Hij/zij heeft affiniteit met voorlichting, onderzoek en beleidsvoorbereiding


Enkele van onze alumni vertellen graag wat de opleiding Mobiliteitswetenschappen voor hen betekend heeft en waar het Master diploma hen gebracht heeft. 

 • Alumnus Kristof Mollu werkt als Verkeerskundige Veiligheid voor het Agentschap Wegen en Verkeer. Hij geeft een boeiende inkijk in zijn job. 

 • Ook alumna Veva Daniels kwam terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Ze is het gezicht van AWV want ze werkt als woordvoerster en verschijnt bijgevolg regelmatig in de media. Lees er alles over in dit interview.
 • Alumna Caroline Arien is aan de slag als projectmanager duurzame mobiliteit bij The New Drive. Lees er alles over in dit interview. 
 • Alumna Jolanda van Gool werkt als adviseur mobiliteit bij het advies en ingenieursbureau Sweco in Nederland. Lees er alles over in dit interview.
 • Alumnus Dennis Van Soest studeerde in 2016 af als Master in de Mobiliteitswetenschappen en ging daarna aan de slag als PhD Candidate aan de University of Birmingham. Lees er alles over in dit interview.
 • Vincent Thomas maakte deel uit van de allereerste lichting afgestudeerde Mobiliteitswetenschappers. Hij is momenteel aan de slag als project manager C-ITS bij Siemens. Lees er alles over in dit interview.
 • Recenter, in 2016, studeerde Wim Casteels af aan de UHasselt. Hij vond een job als tunnelcoördinator bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Lees er alles over in dit interview. 

 

 

Na je studies mobiliteitswetenschappen kan je aan de slag als:

 • mobiliteitsmanager
 • consultant
 • researcher
 • verkeers- en vervoersplanner
 • adviseur-ontwerper mobiliteit en ruimte
 • beleidsmedewerker mobiliteit
 • projectleider verkeersmanagement
 • enz.

Welke taken zitten zoal in het takenpakket van de mobiliteitsdeskundige?

 • opstellen en uitvoeren van mobiliteitsplannen en/of bedrijfsvervoerplannen;
 • verzamelen en analyseren van allerlei informatie en gegevens betreffende mobiliteit in Vlaanderen, België en Europa teneinde het mobiliteitsbeleid op te volgen en te sturen;
 • opmaken van rapporten, syntheses, studies en brochures over uiteenlopende mobiliteitstopics om duurzame mobiliteit te promoten door te adviseren en te lobbyen;
 • inhoudelijk voorbereiden van mobiliteitsevenementen;
 • identificeren en aanpakken van gevaarlijke punten;
 • ontwerpen van veilige infrastructuur voor alle weggebruikers;
 • bestuderen van de impact van prijswijzigingen van treintickets op openbaar vervoergebruik;
 • bepalen van locatie van bedrijven rekening houdend met de bereikbaarheid voor verschillende transportmiddelen;
 • bepalen van verzekeringstarieven in functie van risicofactoren bij verschillende doelgroepen (geslacht, leeftijd, …);
 • opstellen en afstemmen van sensibilisatiecampagnes en educatief materiaal op verschillende doelgroepen;
 • onderzoek naar potentieel van nieuwe mobiliteitsvormen (bv. lightrail);
 • bestuderen en beïnvloeden van evolutie van verkeers- en mobiliteitsgedrag;
 • voorbereiden en ondersteunen van gemeentelijk mobiliteitsbeleid;
 • enz.

Je kan aan de slag bij:

 

Federale, gewestelijke en lokale overheidsdiensten Bv. Gemeentebesturen, Verkeerscommissies, Politiezones, Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf, Vlaams Verkeerscentrum
Studie- en adviesbureaus Bv. Antea Group, Grontmij Belgium, Traject, Mint, Arcadis Belgium, Vectris, Libost, Technum-Tractebel Engineering, Sweco, The New Drive
(Openbare) vervoersbedrijven en transportbedrijven Bv. De Lijn, NMBS, Essers, Ewals Cargo, Infrabel
(Middel)grote bedrijven Bv. Colruyt Group, Bosch, DrivOlution
Verzekeringsmaatschappijen Bv. AXA Belgium
Belangenorganisaties Bv. Vias Institute, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VZW Rondpunt, VZW Ouders van Verongelukte Kinderen, Febiac
Onderzoeksinstituten Bv. Instituut voor Mobiliteit, Vlaams verkeerscentrum, VITO

Heeft u een vacature voor onze studenten of alumni, dan verspreiden wij deze graag verder.

Contact: Nadine Smeyers, nadine.smeyers@uhasselt.be.

UHasselt werkt sinds 2019 samen met JobTeaser, een Europees carrièreplatform dat samenwerkt met meer dan 350 Europese onderwijsinstellingen.
Samen met JobTeaser hebben we een digitaal Student Career Center ingericht om studenten en net-afgestudeerden te ondersteunen bij hun carrièreplannen.
Als organisatie kan je  op dit platform gratis je vacatures plaatsen: https://uhasselt.jobteaser.com/en/recruiter_account/sign_in. Voorafgaand aan publicatie wordt alle content gevalideerd door UHasselt. Bij het online zetten van de vacature duid je best dadelijk aan via tags voor welke UHasselt faculteit je vacature in aanmerking komt. Zo wordt de zichtbaarheid van je vacature vergroot binnen de juiste faculteit. Voor alumni in de mobiliteitswetenschappen dien je de tag "School voor mobiliteitswetenschappen" aan te duiden.
Je kan er naast gewone vacatures ook studentenjobs publiceren.

link vacaturepagina laatstejaarsstudenten: https://www.uhasselt.be/Vacatures-voor-laatstejaars-studenten

link vacaturepagina alumni: https://www.uhasselt.be/UH/alumni/Info-voor-Alumni-Vacatures/Vacatures-voor-alumni