Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT NA JE OPLEIDING MOBILITEITSWETENSCHAPPEN?

Met een diploma mobiliteitswetenschappen kun je in een waaier van organisaties en beroepen terechtkomen. Zowel de overheid, bedrijven als de socialprofitsector hebben mobiliteitsdeskundigen nodig. De mobiliteitsdeskundige houdt rekening met de belangen van de betrokken partijen (van overheid tot individuele burger) en kan goed bemiddelen. Hij/zij heeft affiniteit met voorlichting, onderzoek en beleidsvoorbereiding


Klik in onderstaande slider op de pijltjes en maak kennis met 6 alumni & 6 uiteenlopende beroepen van de mobiliteitsdeskundige.

Na je studies mobiliteitswetenschappen kan je aan de slag als:

 • mobiliteitsmanager
 • consultant
 • researcher
 • verkeers- en vervoersplanner
 • adviseur-ontwerper mobiliteit en ruimte
 • beleidsmedewerker mobiliteit
 • projectleider verkeersmanagement
 • enz.

Welke taken zitten zoal in het takenpakket van de mobiliteitsdeskundige?

 • opstellen en uitvoeren van mobiliteitsplannen en/of bedrijfsvervoerplannen;
 • verzamelen en analyseren van allerlei informatie en gegevens betreffende mobiliteit in Vlaanderen, België en Europa teneinde het mobiliteitsbeleid op te volgen en te sturen;
 • opmaken van rapporten, syntheses, studies en brochures over uiteenlopende mobiliteitstopics om duurzame mobiliteit te promoten door te adviseren en te lobbyen;
 • inhoudelijk voorbereiden van mobiliteitsevenementen;
 • identificeren en aanpakken van gevaarlijke punten;
 • ontwerpen van veilige infrastructuur voor alle weggebruikers;
 • bestuderen van de impact van prijswijzigingen van treintickets op openbaar vervoergebruik;
 • bepalen van locatie van bedrijven rekening houdend met de bereikbaarheid voor verschillende transportmiddelen;
 • bepalen van verzekeringstarieven in functie van risicofactoren bij verschillende doelgroepen (geslacht, leeftijd, …);
 • opstellen en afstemmen van sensibilisatiecampagnes en educatief materiaal op verschillende doelgroepen;
 • onderzoek naar potentieel van nieuwe mobiliteitsvormen (bv. lightrail);
 • bestuderen en beïnvloeden van evolutie van verkeers- en mobiliteitsgedrag;
 • voorbereiden en ondersteunen van gemeentelijk mobiliteitsbeleid;
 • enz.

Je kan aan de slag bij:

 

Federale, gewestelijke en lokale overheidsdiensten Bv. Gemeentebesturen, Verkeerscommissies, Politiezones, Agentschap infrastructuur, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf, Vlaams Verkeerscentrum
Studie- en adviesbureaus Bv. Antea Group, Grontmij Belgium, Traject, Mint, Arcadis Belgium, Vectris, Libost, Technum-Tractebel Engineering
(Openbare) vervoersbedrijven en transportbedrijven Bv. De Lijn, NMBS, Essers, Ewals Cargo, Infrabel
(Middel)grote bedrijven Bv. Colruyt Group, Bosch, DrivOlution
Verzekeringsmaatschappijen Bv. AXA Belgium
Belangenorganisaties Bv. BIVV, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VZW Rondpunt, VZW Ouders van Verongelukte Kinderen, Febiac
Onderzoeksinstituten Bv. Instituut voor Mobiliteit, Steunpunt Verkeersveiligheid, Vlaams verkeerscentrum, VITO