Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Wetenschappen


Wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Baanbrekend onderzoek

Aan de UHasselt wordt internationaal vooraanstaand onderzoek verricht in een aantal speerpuntdomeinen zoals o.a materiaalonderzoek, informatica, biostatistiek, milieukunde, …

Een groot deel van de onderzoekscapaciteit is gebundeld in onderzoeksinstituten. Het is de ambitie van de instituten om voor hun onderzoeksdomeinen het volledige spectrum af te dekken: van fundamenteel onderzoek tot de omzetting van wetenschappelijke kennis in innovatieve producten en diensten. Daarbij participeert de UHasselt in een aantal belangrijke nationale en internationale onderzoeksprojecten en -netwerken. Hieronder geven we een kort overzicht van de onderzoeksinstituten van de Universiteit Hasselt actief in het domein van wetenschappen en ingenieurswetenschappen.


Meer informatie over de onderzoeksinstituten en onderzoeksgroepen van de UHasselt

 

Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) en IMOMEC (divisie van IMEC)

Binnen IMO-IMOMEC wordt door fysici, chemici en ingenieurs interdisciplinair onderzoek uitgevoerd naar nieuwe materiaalsystemen voor toepassingen in de micro-elektronica, de bioelektronica en de nanotechnologie. Enkele kerndomeinen: plastic elektronica, synthese en eigenschappen van nanodeeltjes en -structuren, synthetisch diamantfilms, moleculaire elektronica en biosensoren.
Meer info: www.imo.uhasselt.be

 

Centrum voor Milieukunde (CMK)

Het CMK verricht multidisciplinair onderzoek naar milieuproblemen. De wetenschappers onderzoeken ondermeer hoe toxische stoffen, zoals zware metalen en fijn stof, onze gezondheid bedreigen en hoe ze het normaal functioneren van organismen en ecosystemen verstoren. Biologen en chemici werken samen met economen en juristen aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen zoals verontreinigde bodems en (grond) water.
Meer info: www.cmk.uhasselt.be

 

Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

EDM verricht onderzoek in informatie- en communicatietechnologie. Kerndomeinen zijn: mens-machine interactie, computer graphics en multimedia- en communicatietechnologie (i.h.b. genetwerkte virtuele omgevingen). EDM is partner van iMinds, dat onderzoek uitvoert voor de bedrijfswereld en de Vlaamse overheid.
Meer info: www.edm.uhasselt.be

 

Centrum voor Statistiek (CenStat)

CenStat beoogt een symbiose tussen theoretische statistische methoden en de toepassing ervan op praktische problemen waarmee het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld worden geconfronteerd. Kerndomeinen zijn: biostatistiek, bioinformatica en mathematische statistiek. CenStat werkt samen met het Biostatistisch Centrum van de KU Leuven binnen het Interuniversitair Centrum Biostatistiek en Statistische Bio-informatica.
Meer info: www.censtat.uhasselt.be

 

Theoretische onderzoeksgroepen

Naast het speerpuntonderzoek van de instituten, wordt er aan de UHasselt tevens onderzoek gedaan in de meer theoretische domeinen van fysica, chemie, informatica en wiskunde. Deze theoretische onderzoeksdomeinen zijn bijvoorbeeld statistische fysica, theoretische fysische chemie, databankontwikkeling en –analyse, dynamische systemen, niet-commutatieve algebra en meetkunde.
Meer info