Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Wetenschappen


Wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEROEPSPERSPECTIEVEN

Wetenschappen: een concrete keuze voor je toekomst

Groeiende arbeidsmarkt
De huidige kenniseconomie kenmerkt zich door een onophoudelijke versnelling van wetenschappelijke ontdekkingen en een expansieve groei van hoogtechnologische toepassingen. Dit zorgt ervoor dat er nood is aan hooggekwalificeerde arbeidskrachten met een wetenschappelijke achtergrond. Of die tendens ook in de toekomst zal aanhouden, is nog even afwachten. Economische voorspellingen over een periode langer dan zes maanden zijn immers moeilijk. Anderzijds is het aantal afgestudeerden uit het studiegebied van de wetenschappen beperkt. Naar verwachting zal de werkgelegenheid dus blijven toenemen.

Veelzijdige beroepsperspectieven
Afhankelijk van hun persoonlijkheid, vaardigheden en interesses zijn afgestudeerden werkzaam in functies in de beleidsontwikkeling, het onderzoek, het onderwijs en de advisering. Doorgroeimogelijkheden naar managements en staffuncties zijn voornamelijk afhankelijk van ervaring, ambitie en prestatie. Je treft afgestudeerden in de wetenschappen bovendien aan in de meest uiteenlopende beroepssectoren.

Een goede opleiding is jouw garantie op een veelbelovende start
Ons breed onderwijsaanbod geeft je de kans jezelf maximaal te ontwikkelen en gevarieerde kennis op te doen. Dankzij de interdisciplinaire benadering leer je bovendien een probleem vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken te bestuderen en op te lossen. Vakinhoudelijke kennis is noodzakelijk, maar niet voldoende. In het beroepsleven wordt ook van je verwacht dat je een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen hebt, dat je sociaal en communicatief vaardig bent en dat je in teamverband kunt werken. Hoewel je deze vaardigheden vooral in de praktijk ontwikkelt, wordt er in de opleidingen ruim aandacht aan besteed. Doorheen de hele opleiding worden bijvoorbeeld je analytisch vermogen en je leervaardigheden aangescherpt. Je leert analyseren, logisch denken, conceptualiseren, onderzoeken, experimenteren, observeren, interpreteren, prioriteiten bepalen. Dat is belangrijk, want als afgestudeerde – in welk vakgebied dan ook – zul je na je opleiding niet langdurig op hetzelfde niveau kunnen en willen functioneren. Uitbreiding en verdieping van je kennis en je snel inzicht weten te verschaffen in een andere materie, zijn dan noodzakelijk.

Onderzoek

 • Universiteiten
 • Academische ziekenhuizen
 • Researchafdelingen van bedrijven
 • Wetenschappelijke instellingen
 • ...

Wetenschappelijk onderzoek
aan de UHasselt

 • Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO)
 • Expertisecentrum voor DigitaleMedia (EDM)
 • Centrum voor Statistiek (CenStat)
 • Centrum voor Milieukunde (CMK)
 • Biomedisch Onderzoeksinstituut(Biomed)· ...

Wetenschappelijk
onderzoek
in Vlaanderen

 • Interuniversitair Micro-ElektronicaCentrum (IMEC)
 • Vlaams Instituut voor TechnologischOnderzoek (VITO)
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
 • iMinds
 • Nationaal Instituut voor Statistiek(NIS)
 • Koninklijk Meteorologisch Instituut(KMI) en de Nationale Sterrenwacht
 • Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA)
 • Studiecentrum voor Kernenergie(SCK)
 • Beheerseenheid van het MathematischModel van de Noordzee of BMM
 • ...

 

Bedrijven en industrie
Farmaceutische industrie, ICT-sector, petrochemie, bierbrouwerijen, voedingsmiddelenindustrie, bio-industrie, kunststoffenindustrie, elektronicasector...
Onderwijs
Secundair en hoger onderwijs, opleidingscentra...
Overheid en semi-overheid
Milieudiensten, agentschappen voor voedselveiligheid, volksgezondheid, keuringsdiensten...
Dienstverlening
Marktonderzoeksbureaus, milieubureaus, natuur- en milieuorganisaties, ingenieursbureaus, ontwerp- en octrooibureau...
Financiële instellingen
Banken, verzekeringsmaatschappijen, beurs...
Gezondheids- en welzijnszorg
Klinische laboratoria, ziekenhuizen...
Land- en bosbouw, jacht en visserij
Proefstations...
Voorlichting, educatie en (wetenschaps)journalistiek
Musea, (Wetenschappelijke) tijdschriften...
Ondernemerschap

 

Meer informatie over de beroepsperspectievenpdf file