Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur


Handelsingenieur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOROPLEIDING IN DE HANDELSINGENIEUR

De bacheloropleiding handelsingenieur legt een breed fundament met nadruk op de bedrijfseconomische theorie, kwantitatieve analyse en technische onderbouwing. Daarom zet de opleiding van bij de aanvang in op concrete bedrijfsvraagstukken en opportuniteiten en biedt je een moderne analytische kijk op deze vraagstukken. Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk met de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica.

In de eerste bachelorjaren verwerf je als student een stevige basis in verschillende relevante domeinen: micro- en macro-economie, boekhouden, management accounting, kwantitatief exacte en technisch-wetenschappelijke opleidingsonderdelen. Waar kan, gebruiken we reƫle cases en bedrijven als oefenterrein. Daarnaast hecht de opleiding veel belang aan wetenschappen en technologie en aan het versterken van het wiskundig inzicht. Maar je maakt ook kennis met een aantal algemeen vormende disciplines zoals talen, rechten en gedragswetenschappen. In het derde bachelorjaar gebruik je de verworven kennis van de voorgaande jaren om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Je kiest voor het eerst een aantal keuzeopleidingsonderdelen die je ook aanmoedigen om na te denken over de afstudeerrichting in de masteropleiding.

Het eerste bachelorjaar is grotendeels gemeenschappelijkĀ met het eerste bachelorjaar toegepaste economische wetenschappen en met handelsingenieur in de beleidsinformatica. Wil je na het eerste jaar veranderen en overstappen naar toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur in de beleidsinformatica dan kun je dit mits een aangepast programma.