Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur


Handelsingenieur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA BACHELOROPLEIDING IN DE HANDELSINGENIEUR


* De opleidingen handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica hebben een gemeenschappelijk eerste jaar.

** Dit opleidingsonderdeel is een semestervak van in totaal 3 SP.

*** Keuze-opleidingsonderdelen
Je kiest voor een algemeen keuze-opleidingsonderdeel in het 1e semester:
Onderhandelen, North-South, Ondernemen en ondernemingsplanning, Diversity, equality and inclusions in organizations, Summer school, Ondernemerszin - Initatiatie tot de onderwijspraktijk - Algemeen en vakdidactische startcompetenties - Deutsch - Business English 3 - Communication interculturelle en milieu professionnel

EN je kiest in het 2e semester een opleidingsonderdeel ter kennismaking met het masterprogramma:
Risicomanagement en interne beheersing - Afgeleide financiële activa - Organisatie van producten en diensten - Duurzame ontwikkeling en milieutechnologie - Marketing analytics

**** Studenten kunnen kiezen om het eerste semester in het kader van ERASMUS aan een buitenlandse universiteit te studeren.