Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EXTERNE KWALITEITSZORG

Het kwaliteitszorgstelsel dat de Vlaamse overheid voor haar onderwijsbeleid uittekende, bestaat uit:

  1. de toets nieuwe opleiding waarin alle nog niet aangeboden opleidingen van alle hogeronderwijsinstellingen beoordeeld worden;
  2. de opleidingsbeoordeling (die leidt tot accreditatie) van een welomschreven groep van opleidingen van universiteiten en hogescholen en van alle opleidingen van de andere hogeronderwijsinstellingen;
  3. de beoordeling van de wijze waarop universiteiten en hogescholen instaan voor de kwaliteit van hun opleidingen, i.e. de regie voeren van de kwaliteitsborging van de opleidingen;
  4. de instellingsreview waarin de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit of hogeschool getoetst wordt.

Dit kwaliteitszorgstelsel is gestart in 2015 en heeft als doel de autonomie van de instellingen op fundamenteel niveau te versterken. Het biedt vooral de universiteiten en hogescholen de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor het eigen kwaliteitsbeleid te staven. Meer informatie vind je onder: https://www.nvao.net/beoordelingsprocedures/vlaanderen.